Hoppa till innehållet

Metoder för livet på landet

Projektet Motkraft handlade om att stötta unga i att hitta vägar för att skapa sig ett liv på landsbygden. Irland, Island, Rumänien och Sverige deltog i projektet. I handboken som nu finns tillgänglig beskrivs de metoder och tekniker som användes i projektet och vilka resultat de gav.

www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa/nyhet/metoder-foer-livet-paa-landet/