Hoppa till innehållet

Yttranden 2019.

2019-10-30
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35). Läs här

2019-05-14

Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) Läs här

2019-29-01

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Fi2018/03894/S2 ) Läs här

2019-18-01

Föreskrifter om mediestöd (dnr 18/04540) Läs här