Hoppa till innehållet

Yttranden 2017.

2017-12-20

Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61) Läs här

2017-10-24

Brett deltagande i högskoleutbildning (Dnr U2017/03082/UH) Läs här

2017-09-06

Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26) Läs här

2017-06-08

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Läs här

2017-03-21

För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) Läs här

2017-03-20

En gränsöverskridande mediepolitik – för upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80) Läs här