Hoppa till innehållet

Yttranden 2016.

2016-12-19

Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54) Läs här

2016-11-15

Synpunkter på FSC standard för skogsbruk Läs här

2016-08-30

Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) Läs här

2016-05-14

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) Läs här

2016-03-06

Yttrande: Svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig mat Läs här