Hoppa till innehållet

Yttranden 2015.

2015-08-03

Service i glesbygd (SOU 2015:35) Läs här

2015-06-10

Billigare utbyggnad av bredbandsnät (Prop. 2015/16:73) Läs här

2015-03-23

Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77). Läs här

2015-01-12

Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden (Ds 2014:40) Läs här