Hoppa till innehållet

Yttranden 2013.

2013-12-30

Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna Läs här

2013-11-06

Delbetänkande: Effektivare bredbandsstöd (SOU 2013:47) Läs här

2013-10-01

Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1 (SOU 2013:43) Läs här