Hoppa till innehållet

Yttranden 2011.

2011-12-07

Synpunkter på Landsbygdsprogrammet 2014–20 Läs här

2011-11-02

Synpunkter på myndigheters service i samverkan Läs här

2011-06-15

Delbetänkande: Gårdsförsäljning (SOU 2010:98) Läs här              

 2011-05-12

Yttrande över planerade luftdragna kraftledningssträckor Läs här