Hoppa till innehållet

Yttranden 2009.

2009-08-27

Naturvårdsverkets/Boverkets tillämpning av strandskyddslagstiftningen Läs här

2009-06-22

Vägverkets redovisning av uppdrag om lokaliseringsmärken och skyltar Läs här

2009-06-13

En ny alkohollag (SOU 2009:22) Läs här

2009-05-19

Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) Läs här

2009-05-18

Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16) Läs här

2009-04-29

Styra och ställa - förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 2008:118) Läs här

2009-03-17

Styr samverkan - för bättre service till medborgarna (SOU 2008:97) Läs här

2009-03-10

PTS förslag till direktiv på EU-nivå Läs här

2009-03-06

Statens jordbruksverks föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar (SJVFS 2007:42) Läs här

2009-01-13 

Mångfald som möjlighet (SOU 2008:56) Läs här

2009-10-07

Straffbeskattning för kooperativt ägda kraftverk Läs här

2009-02-02

Behov av moratorium kring nedläggning av drivmedelsstationer Läs här

2009-01-28

Bygdepeng och inflytande över planeringen av vindbruket Läs här

2009-01-28

Lokal planering i Landsbygdsstrategin och propositionen om PBL Läs mer

2009-01-16

Dags för landsbygden - otåligheten och kritiken växer Läs mer