Hoppa till innehållet

Yttranden 2008.

2008-11-10

Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur Läs här

2008-08-30

Förslag till nya föreskrifter om stöd för kompetensutveckling för ett hållbart skogsbruk enligt kap.1§ förordning (2007481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder Läs här

2008-08-15

Lättare att samverka - förslag om förändringar i samtjänstlagen (SOU 2008:34) Läs här

2008-08-04

Stranden - en värdefull miljö (Ds 2008:21) Läs här

2008-06-27

Skyddet av levande skogar (2007:14) Läs här

2008-06-25

Bredband till hela landet (SOU 2008:40) Läs här

2008-05-05

Närradio och när-TV i fokus Läs här

2008-04-14

Omregleringen av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Läs här

2008-03-31

Lissabonfördraget (Ds 2007:48) Läs här

2008-03-03

Statens jordbruksverks föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar (SJVFS 2007:42) Läs här

2008-03-03

Ersättning för miljövänligt jordbruk (SJVFS 2002:95) Läs här

2008-02-25

Ett steg till - ge de lokala utvecklingsgrupperna utrymme och status i samhällsstrukturen Läs här

2008-02-01

Rörelser i tiden (SOU 2007:66) Läs här

2008-01-23

Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd (SJVFS 2007:9) Läs här

2008-01-08

Betänkande av kommunala kompetensutredningen (SOU 2007:72)  Läs här

2008-05-06

En skogspolitik i takt med tiden (2007/08:108) Läs här