Hoppa till innehållet

Yttranden 2007.

2007-11-21

Förslag till framtida ledsagning på stationer och bytespunkter Läs här

2007-10-10

Inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 Läs här

2007-09-27

Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) Läs här

2007-08-21

FU Levande skogar Läs här

2007-05-21

På väg mot ett oljefritt Sverige Läs här

2007-05-21

Revidering av den långsiktiga planen för banhållning 2004-2015 Läs här

2007-05-21

Vägverkets förslag till reviderad investeringsplan Läs här

2007-03-30

Se landsbygden! Myter, sannningar och framtidsstrategier (SOU 2006:101) Läs här

2007-02-23

Lag om strukturfondspartnerskap Läs här

2007-02-20

Statens ansvar för vissa betaltjänster Läs här

2007-01-22

Handlingsplan för nationellt nätverk för landsbygdsutveckling Läs här

2007-01-18

Mervärdesskog (SOU 2006:81) Läs här

2007-08-30

För vilka har vi statliga verk? Läs här

2007-08-27

De flesta politiker talar sig varma för en levande landsbygd. I synnerhet när det är valår. Läs här

2007-08-10

Har staten redan glömt landsbygden? Läs här

2007-06-20

En politik för besöksnäringens utveckling i hela landet Läs här

2007-06-12

Hög tid för återbäring! - Kompensera skogslänen för ändringar i utjämningssystemet Läs här

2007-04-24

Tar Telia sig an hela Sverige? - Öppet brev till partiledarna Läs här

2007-03-22

Debattartikel: Eskil Erlandsson Läs här

2007-02-16

Hallå regeringen - dags för landsbygden! Läs här

2007-02-08

Hejda Telias nedrustning! Läs här

2007-02-05

Ta nu ägaransvaret för Telia - Öppet brev till Åsa Torstensson Läs här

2007-01-31

Lokalt inflytande över skogen ger jobb och utveckling Läs här

2007-01-30

Sätt ner foten och klargör spelreglerna för Posten - Öppet brev till Åsa Torstensson Läs här