Hoppa till innehållet

Yttranden 2006.

2006-10-19

Postlådor på landsbygden Läs här

2006-09-18

Direktiv för länsstyrelsernas respektive Sametingets arbete med genomförandestrategier för landsbygdsprogrammet 2007-2013 Läs här

2006-09-06

Förslag till insatser inom utvald miljö Läs här

2006-08-29

Remiss av broschyr om det nya landsbygdsprogrammet Läs här

2006-08-29

Förslag till föreskrifter för kommande landsbygdsprogram Läs här

2006-04-26

Statens energimyndighets rapport om ökad leveranssäkerhet i elnäten, slutrapportering av regeringsuppdrag Läs här

2006-03-08

Synpunkter på nya Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Läs här

2006-02-24

Får jag lov? Om planering och byggande (SOU 2005:77) Läs här

2006-01-25

Synpunkter gällande postservicen i Sverige Läs här

2006-01-19

Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi Läs här

2006-01-08

När en räcker - mastdelning för miljön (SOU 2005:97) Läs här

ODATERADE SKRIVELSER

Nationell strategi för lokal utveckling - synpunkter på sammanhållningspolitiken 2007-2013 Läs här

Sveriges befolkning ökar stadigt Läs här

Lokalt handlingsutrymme för landsbygdsutveckling och omsorg om naturen Läs här

Dövhet råder i Stockholm Läs här

Efterlyses: en politik för landsbygdens utveckling! Läs här