Hoppa till innehållet

Tidigare Pressmeddelanden

2005-12-21

Vi vill ta del av kulturskatten - med rimliga villkor

"Geografi ska inte spela en avgörande roll för tillgången till kvalificerad kultur. Den allt för stora fokuseringen av kultur till Stockholmsområdet ska ersättas av ett perspektiv där mer av Sverige får del av landets många kulturella skatter." Det säger kulturminister Leif Pagrotsky på DN debatt den 16/12. Vi från Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva kunde inte ha sagt det bättre själva! Läs mer

2005-12-08

Öppet brev till Regeringen

- Lokalt inflytande över vargstammen, kom igen nu!När Riksdagen öppnade i september sa statsministern att "Sverige ska ha e ansvarsfull rovdjurspolitik, väl förankrad i hela befolkningen. Konflikterna kring rovdjruspolitiken måste därför minska". Läs mer

2005-12-06

Brevstrid på EU-nivå

Uttrycket "som ett brev på posten" har tappat sin positiva betydelse för många personer på landsbygden. I till exempel Årböle i Tierps kommun får småföretagare och privatpersoner numera åka två mil för att hämta sin post. På alltfler ställen runtom i landet finns liknande situationer. Läs mer

2005-11-15

Prisutdelning i Riksdagshuset

Riksdagens talman Björn von Sydow delar torsdagen den 24 november ut utmärkelsernaÅrets kommun 2005 och Årets lokala utvecklingsgrupp 2005. Bakom priset står Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Läs mer

2005-10-28

Öppet brev till Wanja Lundby-Wedin

Så glada vi blir när du förutspår en debatt som rör de viktiga regionala frågorna under Socialdemokraternas partikongress nästa vecka. Att "hela Sverige ska leva" som du så förtjänstfullt uttrycker det! Läs mer

2005-10-14

Öppet brev till Infrastrukturminister Ulrica Messing

Den statsunderstödda färjetrafiken till Gotland har sprängt sin budget, till följd av de höjda oljepriserna, står att läsa. Detta får till följd att resenärer till och från Gotland kan komma att drabbas av 30-45 procent dyrare resor och färre avgångar. Läs mer

2005-09-20

Öppet brev till VD Lars G Josefsson, Vattenfall AB

Läs mer

2005-09-05

Gör Sverige till ett land av företagande!

Byarörelsen utmanar Svenskt Näringsliv

Efter Svenskt Näringslivs stora annonskampanj kring sitt framtidsprogram "Fördel Sverige" bjuder Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, in näringslivet till dialog för samarbete kring småföretagarnas villkor. Välkommen till samtal, Urban Bäckström!

Läs mer

2005-08-11

Brister i regeringens utredning: -Dyrare och sämre på landet efter avregleringarna!

Avregleringarna som gjorts inom tele-, el-, post-, inrikesflyg-, taxi- och järnvägsmarknaderna har inneburit försämringar för stora grupper i samhället. Bland annt för boende i de glest befolkade delarna av landet. Vi får dagligen brottas med konsekvenserna av utglesning av tidtabeller och nedläggning av postkontor.

Läs mer

2005-08-08

Lita på kommunal och lokal klokskap i fråga om strandskydd!

Åtgärder som kan bidra till en vitalisering av landsbygden är angelägna. Men Miljö- och samhällsdepartementets nya förslag om strandskyddet pekar inte särskilt tydligt i den riktningen. Därför motsätter sig Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva förslaget. Läs mer

2005-07-26

Stormen en väckarklocka för säkrare infrastruktur

Landsbygden är beroende av en infrastruktur som fungerar i sin helhet. Därför uppmanar Lantbrukarnas Riksförbund och Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva infrastrukturminister Ulrica Messing att skärpa krven även på Vägverket och teleoperatörerna. Läs mer

2005-07-18

Öppet brev till Göran Persson.

Några funderingar som vi hoppas du vill bringa reda i, Göran

Du säger att det fördelas för mycket EU-pengar till jordbruket i medlemsländerna. Vi håller med om att EU:s jordbrukspolitik är svårförståelig och att vissa länder tilldelas ett orimligt högt stöd. Läs mer

2005-06-27

Öppet brev till Margot Wallström. "Handlingskraftiga landsbygdsbor lyfter EU"

Så kan rubrikerna se ut om du, Margot, gör slag i saken och genomför din "pland D" för demokrati. För nu är det kris i EU. Läs mer

2005-03-30

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva kräver driftsäker telefoni och elförsörjning i alla delar av landet!

Öppet brev till regeringen/samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin. Trycket ökar nu på både nätägare och regering att vidta förbättringsåtgärder när det gäller landsbygdens infrastruktur för elström och telefon. Läs mer

2005

Landsbygdens kvinnokraft - en fråga för män och kvinnor tillsammans.

Vi utmanar våra kvinnor att ta plats och våra män att hjälpa till!! Och vilken dag skulle passa bäst för att ta krafttag i denna fråga än internationella kvinnodagen 8 mars, säger Eva Johansson, Anne Sörqvist och Ulla-Pia Neimert aktiva i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Läs mer

2005-03-04

Glädjande besked från Göran Persson

Efter kontakter med statsminister Göran Persson har vi fått löfte om ytterligare 4 miljoner kronor till vår verksamhet under innevarande budgetår utöver de 6 miljoner som tidigare beslutats. Vi har också fått löfte om 10 miljoner kronor för nästa år. Det är naturligtvis mycket tillfredsställande och glädjande. Det ger oss möjlighet att fullfölja vårt arbete med att stimulera lokalt utvecklingsarbete på landsbygden för att Hela Sverige ska leva. Läs mer

2005-02-16

Europas byar bildar nätverk

Vid en träff vid Stortorget i Stockholm i mitten av januari bestämde sig representanter för ett tjugotal länder i Europa att bilda ett nätverk av nationella byarörelser och liknande organisationer. Avsikten är att stötta varandra och förbättra EU:s landsbygdspolitik. Läs mer

2005-02-11

Avregleringarna gick snett - för oss medborgare !

LO-ekonomen Dan Andersson konstaterade härförleden i sin digra rapport till regeringen att 1980- och 1990-talets omfattande av- och omregleringar av viktiga samhällstjänster lett till samhällsekonomisk nytta men – i stort – inte till nytta för många av oss medborgare ! Läs mer

2004-07-02

Inskränkt revirpinkande är landsbygdens värsta gissel”, säger Åke Edin, ordförande i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. ”Vi kräver bestämt att sektorövergripande krav och regionala hänsyn ska finnas med i myndighetsförordningen. Vi vill också gå ett steg längre och komplettera en sådan bestämmelse med lokala hänsyn”. Läs mer