Hoppa till innehållet

Pressmeddelanden 2012

2012-11-26

Dalskogs Tennisklubb och Byalag i Melleruds kommun blev Årets lokala utvecklingsgrupp 2012! Läs mer

2012-11-26

Örnsköldsvik blev Årets kommun 2012! Bland annat skrev juryn att Örnsköldsvik konsekvent satsat på hela kommunen. Läs mer

2012-09-28

Regeringen har beviljat Hela Sverige ska leva 45 miljoner kronor i verksamhetsbidrag över tre år. Läs mer

2012-09-13

Ompröva skogsvårdslagen för våra barns skull! Hela Sverige ska leva menar att skogsbruket behöver ökat lokalt inflytande. Läs mer

2012-09-11

Landsbygdsfrågorna blir med all säkerhet valfrågor i valet 2014, säger Hela Sverige ska levas ordföranden. Läs mer

2012-09-07

Det är bra med skarpa förslag, men valåret 2014 ska bli landsbygdens! Hela Sverige ska vara hållbart och levande, säger Hela Sverige ska levas ordföranden. Läs mer

2012-09-07

Det är bråttom nu - omställningen kan inte vänta! "Okunskapen är det största problemet och särskilt politiker måste utbildas!" Läs mer

2012-09-06

Privata och offentliga aktörer tar hjälp av ungdomar på Landsbygdsriksdagen. Ungdomar från hela landet samlas för att utveckla sina idéer om sin framtid på landsbygden, där deras behov och engagemang tas tillvara. Läs mer

2012-08-30

Sveriges Landsbygdsriksdag på export! "Vi känner oss hedrade att vi fått förtroendet att anordna en europeisk landsbygdsriksdag", säger Hela Sverige ska levas ordföranden Inez Abrhamzon och Kenneth Nilshem. Läs mer

2012-08-24

Landsbygdsriksdagen är Sveriges största mötesplats med dialog, inspiration och erfarenhetsutbyte om landsbygdsfrågor. En landsbygdsriksdag på europeisk nivå är i planeringsstadiet och vår landsbygdsriksdag står som modell. Läs mer

2012-08-24

Välkommen till pressträff om Landsbygdsriksdagen i Blekinge den 6-9 september!Läs mer

2012-08-17

Det lokala arbetet bygger Landsbygdsriksdagen: "Utan alla de lokala och ideellt arbetande Blekingeborna hade det aldrig blivit någon Landsbygdsriksdag!" Läs mer

2012-08-09

Landsbygdsriksdagen närmar sig. En färgstark blandning av ministrar, debattörer, författare och forskare kommer att delta tillsammans med en mängd aktiva landsbygdsbor. Läs mer

2012-08-08

Välkommen till pressträff om Landsbygdsriksdagen i Blekinge.Läs mer

2012-06-29

Det är nog nu! Den här tidningen sätter fokus på landsbygdens utmaningar och menar att det inte räcker med att bara gnälla. Läs mer

2012-06-21

Det kontaktlösa samhället ökar rånrisken i små detaljhandlar. Hela Sverige ska leva uppmanar regering och riksdag att se över riskerna med minskad kontakthantering för bankerna. Läs mer

2012-05-23

Inga ursäkter till MP om reseavdraget. "Miljöpartiet ska förtydliga sitt budskap" menar Hela Sverige ska leva efter att MP begärt en offentlig ursäkt från organisationen för kritik som rests mot partiets ställningstagande. Läs mer

2012-05-16

Ett slag mot landsbygden! Det är Miljöpartiets förslag om slopade reseavdrag. Läs mer

2012-04-26

Ny ordförande i Hela Sverige ska leva. Kenneth Nilshem nyvaldes till ordförande för Hela Sverige ska leva, medan Inez Abrahamzon valdes om till ordförande på organisationens årsmöte. Hela Sverige ska leva har delat ordförandeskap mellan en man och en kvinna. Läs mer

2012-04-21

Arvsfonden satsar på unga i Tornedalen. Arvsfonden går in som huvudfinansiär i projektet Ung i Tornedalen. Läs mer

2012-03-29

Välkommen till lokalekonomidagarna 2012. Hur kan vi få fungerande, levande ekonomier på landet och i staden? Vad kan vi göra för att bidra till att få pengarna att snurra lokalt, finansiera nya initiativ och skapa sysselsättning? På årets Lokalekonomidagar söker vi svaren på dessa frågor och visar på goda exempel. Läs mer

2012-XX-X

Ingen komplett bostadspolitik utan en bank. I en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet skriver bostadsminister Stefan Atterfall tillsammans med ett antal företrädare för allianspartierna att regeringen har en komplett bostadspolitik. Det kan vi inte hålla med om. Läs mer

2012-03-14

Majoriteten av svenskarna anser att stödet till landsbygden bör öka. Umeå universitet släppte i förra veckan en rapport där norrlänningars åsikter jämförs med övriga rikets. Skillnaderna var inte så stora som man kanske kunde tro. Vad gäller stöd till glesbygden, så anser knappt 80 av norrlänningarna att det ska öka. Och drygt 70 procent av övriga riket instämmer. Läs mer

2012-03-12

Bygdepengen fungerar vid lokal vindkraftsåterbärning. I en artikel i SvD Näringsliv hävdar Föreningen Svensk Landskapsskydd att det inte finns några exempel på fungerande avtal mellan lokala utvecklingsgrupper och vindkraftsexploatörer. Det är fel! Lagstiftning är givetvis den bästa lösningen för att säkra bygdeåterbäring, men makt finns även i nuläget att reglera det. Läs mer

2012-02-15

Hela Sverige ska leva chattar om offentlig service. I eftermiddag chattar Hela Sverige ska levas ordförande Inez Abrahamzon om den offentliga servicen på Aftonbladets hemsida.Läs mer

2012-02-10

Bredband släcks ner på landsbygden. Den senaste larmrapporten om bredband kommer från Veckans Affärer och Svenska Dagbladet. De skriver att över 100 000 abonnenter på landsbygden kommer att bli utan bredband, alltså internetuppkoppling på minst 1 Mb när Telia stänger ner kopparnätet. Läs mer

2012-01-17

Tanka lokalt i hela Sverige medbymacksappen. Nu har Hela Sverige ska leva tagit fram en digitalkarta där sveriges bymackar är markerade. Kartan kan laddas ner i din mobil som en app - en bymacksapp Läs mer

2012-01-13

Satsa på service i hela landet. Regeringen meddelar den 12 januari att de satsar 15 miljoner på insatser för att stärka den lokala nivåns arbete med att effektivisera och samordna både kommersiell och offentlig service.Det är ett bra första steg. Hela Sverige ska leva föreslår att regeringen satsar 150 miljoner kronor på att etablera 500 lokalt anpassade servicepunkter.Läs mer