Hoppa till innehållet

Pressmeddelanden 2007

2007-12-04

Nu bjuder vi in till Landsbygdsriksdag!

Nu har inbjudan gått ut till Landsbygdsriksdagen som äger rum den 7-9 mars 2008 i lappländska Lycksele.  Läs mer  

2007-11-30

Skellefteå utsedd till Årets kommun 2007                         

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté har idag utsett Skellefteå kommun till Årets kommun 2007 med följande motivering: Skellefteå kommun har i nära samarbete med de 80 byautvecklingsgrupperna satsat kraftfullt på nya verksamheter och företagsformer. Det har lett till sträkt entreprenörsandra och nya företag, fler jobb och ett starkt lokalt utvecklingsarbete i kommunens hela landsbygd. Läs mer

2007-11-30

Årets lokala utvecklingsgrupp 2007

Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté har idag utsett Bygd i samverken - Byn på nätet - Bräkne-Hoby i Ronneby kommun till Årets lokala utvecklingsgrupp 2007  med följande motivering: SAMVERKAN är ledordet och genomsyrar arbetet i Bygd i Samverkan vilket lockat fram styrkan och idérikedomen hos människorna i Bräkne-Hoby. Läs mer

2007-10-02

Göteborgsområdet får ett länsbygderåd

127 lokala utvecklingsgrupper i Göteborgsområdet har nu bildat ett nytt länsbygderåd, vars uppgift är att stötta och samordna den lokala utvecklingen i området. Läs mer

2007-09-04

Klimatet, tema på den tionde Landsbygdsriksdagen

Den 7-9 mars 2008 genomförs Landsbygdsriksdagen i Lycksele i Lappland. Det är den tionde Landsbygdsriksdagen och temat är klimat, miljö och energi. Läs mer

2007-08-29

Hela Sverige ska leva stöder Inlandsuppropet

Vi ser hur landsbygden sakta men säkert utarmas, både på service och arbetstillfällen. Under åren 1993 till 2005 har det försvunnit mer än 2 300 statliga arbetstillfällen från Norrlands inland. Samtidigt har det tillkommit 6 700 statliga arbetstillfällen i ett Stockholm där bostadspriserna går i taket och där bilköerna ringlar sig fram. Läs mer

2007-05-25

Byalaget i Årböle går till EUkommissionen

Byn Årböle i Tierps kommun är ett av många exempel på hur staten slår till reträtt på landsbygden. Självklar service försvinner och därmed utholkas möjligheterna att verka och bo på landsbygden. Flera av Årböles invånare och företag har mer än två kilometer till närmaste brevlåda, vilket betyder drygt en halvtimmes promenad, bara för att hämta morgontidningen. Läs mer

2007-04-25

Nu blir vi tydligare

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva har bytt namn till Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Namnbytet innebär att vår uppgift, att stödja de lokala utvecklingsgrupperna, blir tydligare. Läs mer

2007-04-20

Hela Sverige blir jämställt!

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och byarörelsen tar nu ytterligare krafttag för att öka jämställdheten inom rörelsen. Ett nätverk med ett 40-tal drivande kvinnor har tagit fram en mycket konkret handlingsplan. Läs mer

2007-04-05

Banverket orkar inte med hela Sverige

Håller Banverket på att bli ett verk för storstäderna, frågar sig Åke Edin, ordförande i Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. Läs mer

2007-01-19

Skogens resurser måste komma skogsbygderna till godo

-Jämställ skogspolitikens sociala mål med produktionen och miljön. Annars kan vi inte påstå att vårt skogsbruk är hållbart. Skogspolitiken måste utformas så att lokalbefolkningen får tydligare nytta av de skogliga resurserna. Det säger Åke Edin i en kommentar till Skogsutredningens slutrapport. Läs mer