Hoppa till innehållet

Vår digitala bokhylla.

Välkommen till vår digitala bokhylla där du hittar allt skriftligt material som Riksorganisationen Hela Sverige ska leva producerat under de senaste åren. Vi har även lagt upp sådant material från våra länsavdelningar som vi tror kan vara till glädje utanför länsavdelningens gränser.

Här finns broschyrer som presenterar oss, här finns goda exempel, rapporter och erfarenheter från olika projekt vi drivit, med mera. Allt är sorterat under ämnesrubriker.

Det mesta av vårt material trycks i en begränsad pappersupplaga, men det går alltid bra att ladda ner materialet i PDF-form.

Allt vårt material är gratis och kan beställas per e-post från kansliet på info[at]helasverige[dot]se Något undantag kan finnas, men anges i så fall tydligt i anslutning till beskrivningen av skriften. 

Beställningslista

Här är en förteckning över skrifter, handledningar, informationsmaterial och annat som vi gjort själva eller medverkat till. Ladda ner för att ha till hands när du letar efter material.

Allmänt om oss


Vi utvecklar Sverige

Informationsbroschyr som presenterar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Nytryck 2016. 4 sidor.

Landsbygdspolitiskt program 2018

”Vi vill ha en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige”. Det är titeln på vårt uppdaterade landsbygdspolitiska program, och en sammanfattning av vad vi vill. Här utvecklar vi våra tankar och förslag inom olika områden och ger förslag till åtgärder. 28 sidor.

25 år med Hela Sverige ska leva!

År 2014 firade vi 25-årsjubileum. Det var ett bra tillfälle att sammanfatta vår historia. Här kan du läsa hur det gick till när Hela Sverige ska leva bildades, vad vi arbetat med genom åren och hur organisationen har förändrats. 28 sidor.

Open spacedokumentation om landsbygdsfrågor

Dokumentation från den stora Open space-processen som alla deltagare i Landsbygdsriksdagen i Gävleborg 2014 var välkomna att delta i. Dokumentationen är en guldgruva för den som vill veta mer om hur människor tänker och tycker kring olika landsbygdsfrågor och även om några år har gått sedan den gjordes, så är den fortfarande aktuell.  Dokumentationen ligger till grund för 2014 års landsbygdspolitiska program. 118 sidor.


Våra balansrapporter

Hela Sverige ska levas balansrapporter är en serie kortrapporter som undersöker balansen mellan land och stad inom olika områden. Ämnesvalen är kopplade till våra prioriterade frågor, exempelvis kultur, service och lokalt inflytande.


Balansrapport #1 2018

Har rubriken ”Kultur i hela landet” och undersöker balansen mellan land och stad vad gäller finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb och tillgång till kultur.

Balansrapport #2 2018

Med rubriken ”Hållbarhet i hela Sverige”. Utreder balansen i klimatpåverkan och offentliga klimatinvesteringar mellan land och stad.

Balansrapport #3 2018

Har rubriken ”Befolkning i hela landet” och utreder olika definitioner och användningar av begreppen landsbygd, stad och urbanisering.

Balansrapport #4 2018

Första balansrapporten år 2019 har namnet Infrastruktur i hela landet och analyserar hur  transportinfrastrukturen ser ut på landsbygder respektive i städer. 


Lokal utveckling


Seminarium om kommunutredningen

Den 7 maj bjöd Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen in Kommunutred-ningen till ett seminarium för att diskutera kommunorganisering utifrån det lokala perspektivet. I seminariet medverkade bland annat Ulla Herlitz och Hans Arén som skrivit boken "Den första samhällsnivån", Fredrik Röjd från Svågadalsnämnden och Sverker Lindblad, sekreterare i kommunutredningen. Här är dokumentationen av seminariet. 

Den första samhällsnivån

Denna skrift visar en modell för hur lokalt arbete kan utvecklas och hur samhället samtidigt bygger hållbara bygder, ökad delaktighet och fördjupad demokrati. Författare: Ulla Herlitz och Hans Arén. 44 sidor.

Kraft att förändra

Vår metodhandbok. Uppdaterad hösten 2018. Den här boken är vägledaren för er som vill utveckla er bygd. Här finns kunskap från A till Ö – hur ni gör för att samla bygden till möte (plus roliga paustips) ända till hur ni utvärderar det ni genomfört. En riktig guldgruva! Den här versionen är gjord för digitalt bruk och länkarna i skriften är klickbara. Självklart går det lika bra att skriva ut den och använda den i pappersform. Skriften är layoutad så att du ska kunna ladda ner exakt de avsnitt du är intresserad av. 32 sidor.

Världens bästa by

Här har vi samlat goda exempel på lokal utveckling från olika utvecklingsgrupper i Sverige. Alla exemplen som nämns är verkliga. När man samlar dem i en enda by så blir det naturligtvis just - världens bästa by. 20 sidor.

Landsbygdens lilla gröna

Landsbygdens lilla gröna är en guide till hur du kan bygga upp din orts varumärke och sprida ordet om dina hemtrakter. Här får ni praktiska tips och användbara idéer för hur ni sätter er ort på kartan. Bakom skriften står Länsstyrelsen och Regionförbundet i Kalmar län, Hela Sverige ska leva Kalmar län samt Tillväxtverket. 16 sidor.

Lokal utvecklingsplanering

I denna 4-sidiga broschyr kan du läsa om Hela Sverige ska levas arbete för lokal planering som en metod för mobilisering och lokal utveckling. Här beskrivs även steg för steg hur processen kring att göra en plan går till.

Lokala utvecklingsplaner

Vi arbetar med lokala utvecklingsplaner skrevs för tio år sedan, men texterna är fortfarande aktuella som inspiration för hur man kan tänka och göra vid lokal planering. 12 sidor

Fem utförliga berättelser om lokal planering och fem korta exempel. 

De fem långa är:
- Planering gav mer lust och bättre resultat, byalaget i Västra Torup
- Planering är att styra upp pratet, Finnerödja byalag
- Åtgärdslista och gränslöst samarbete vände utvecklingen, Övre Bygdens ekonomiska förening
- Mer pengar ska stanna i bygden, Baggebrobygden
- Slädene varvar planering med praktiskt arbete, Slädene byalag


Omställning


Omställningshandboken

Den här guiden ger dig allt du behöver för att komma igång med omställning i ditt lokalsamhälle. Handboken innehåller bland annat olika ingredienser och principer för hållbar omställning och hur ni skapar välmående och inkluderande grupper. Den ger dig också inspiration från omställningsarbete runt om i hela världen – inklusive Sverige. Tryckår 2019. 67 sidor. 

Fisk i hus

Att odla fisk ”på torra land” är en växande rörelse. För närvarande finns ett trettiotal anläggningar i gång i Sverige och nu finns också den första handboken i landbaserad fiskodling.

Bakom boken står nätverket Refarm och boken har växt fram som ett resultat av möten med svenskar i seminarier, grupparbeten, studiebesök, med mera. 89 sidor. Tryckår 2018.

På Refarms hemsida, refarmlinne.se finns även ett excelark med fiktiva kalkyler som  kan vara till hjälp för en egen kalkyl. 

Sverige ställer om

Sverige ställer om är Hela Sverige ska levas omställningsbok. I boken utvecklas tankarna hur omställningsarbete kan gå till. Ladda ner den som pdf eller beställ inbunden (papperspärm) för 100 kronor. Tryckår 2012. 

Omställningsfoldern – Hela Sverige ställer om

I foldern Hela Sverige ställer om kan ni läsa mer om bakgrunden till omställningsrörelsen samt vilka möjligheter det finns att sätta igång ett omställningsarbete. 4 sidor.


Skolor

Vårt material om skolor härrör sig från projektet ”Små skolor i utveckling” som avslutades i slutet av 2014. Även om några år har gått, är materialet aktuellt.


En skola i tiden

En diskussionsbok om skolan i förändringens tidevarv. Här ges ett brett spektra av kunskaper och perspektiv från bland andra ett par professorer i telekommunikation, historia och utbildningsvetenskap, en rektor, en utbildare inom IT-sektorn, samt sist men inte minst, läraren Jerker Porat som år 2014 valdes till en av världens mest innovativa lärare. Boken kostar 60 kronor plus moms och beställs från vårt kansli. Eller så laddar du ner den gratis här. 68 sidor.

Appell: små skolors särskilda värde

Under slutseminariet för vårt projekt Små skolor i utveckling arbetade deltagarna fram en appell med analys av fördelarna med små skolor och utmaningar för dem, samt förslag för en väg framåt. 4 sidor.

Små skolors särskilda värde

På slutseminariet för vårt projekt Små skolor i utveckling var det dags att peka ut riktningen för framtiden. Ta del av goda erfarenheter och nyttiga lärdomar från deltagarna, läs om fördelarna med en liten skola och om hur skolan kan bli ett nav för bygdeutvecklingen. 10 sidor.

Sammanfattning av projektet Små skolor i utveckling

Här sammanfattas alla delarna av projektet. Projektledaren reflekterar och alla skolorna presenteras. 8 sidor.


Unga på landsbygden


Handbook of tools and techniques

Projektet Motkraft handlade om att stötta unga i att hitta vägar för att skapa sig ett liv på landsbygden. Här är handboken med tekniker och metoder som är ett resultat av projektet. Motkraft var ett internationellt projekt och boken är på engelska. 43 sidor.

#ungapå landsbygden

#ungapålandsbygden är ett projekt/initiativ som vill utmana storstadsnormen, uppmana vuxenvärlden till attitydförändring och öka förutsättningarna för ungas organisering på landsbygden. I den här skriften sammanfattas tankarna och vad som gjorts i projektet. 8 sidor.  

Landsbygd 2.0

Landsbygd 2.0 är en mötesmetod som kan ta en åldersblandad grupp från nulägesanalys till handlingsplan på två timmar. Metoden är enkel och har bra hjälpmedel. Materialet består av en manual, spelkort och duk. Allt kan du ladda ner här. Du kan också beställa det från kansliet.

Ungdomsforum i norr

Ett projekt i Västerbottens länsavdelnings regi. Ungdomar i tre olika bygder – stadsnära landsbygd, en fjällkommun och en ”mittemellan” – bestämde själva vad som var viktigt för dem och de tre grupperna hade mycket skilda drömmar. Läs om hur drömmarna förverkligades, och hur vuxenvärlden lärde sig nytt. 24 sidor.

Ung i Tornedalen

Ung i Tornedalen drevs av Hela Sverige ska leva Norrbotten. Unga skulle inspireras att engagera sig i samhällsutvecklingen och få verktyg att påverka sin livssituation. I projektet byggdes nätverk med vuxna – politiker, tjänstemän, företag, pensionärsorganisationer med flera – som stod till tjänst med struktur och kunskaper. I skriften finns erfarenheterna samlade. Här får vi också veta vilka utmaningar som ungdomar i Tornedalen har identifierat. 20 sidor.


Bredband


Bredband på landsbygden

En skrift från Bredbandsforum som samlar kunskapen om bredbandsbyggnation på landsbygden. Den beskriver processen från ax till limpa när ett byanät ska färdigställas. De olika delarna i processen får varsitt kapitel i skriften. 30 sidor.

Handbok för fibernätsföreningar 2.1

Sjätte upplagan. Framtagen av Coompanion Kronoberg, för er som har startat eller planerar att starta en fibernätsförening i form av en ekonomisk förening. Den tar upp både ekonomiska och juridiska förutsättningar och vad man bör tänka på gällande föreningen. OBS! Skriften tar inte upp det praktiska arbetet eller de tekniska frågorna som uppstår.

Denna upplaga innehåller främst nya stadgar, anpassade efter de lagändringar som trädde i kraft under 2016. Här finns också ett nytt exempel på markupplåtelseavtal som tagits fram tillsammans med LRF. 64 sidor.


Lokalekonomi


Handbok i LEA med grönt perspektiv

Lokalekonomisk analys har under många år använts av lokala grupper som vill synliggöra vad den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal hållbar tillväxt ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Här är den senaste versionen av handboken som talar om hur ni går tillväga, omarbetad och framtagen inom projektet ”Stadslandet Göteborg”.

Nytt är en grön checklista för att värdera frågorna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ytterligare en nyhet är en noggrannare inventering av de lokala resurserna – allt från lokaler till specialkunskaper hos invånarna. År 2017. 31 sidor

Mikrofonden – handboken för förtroendevalda och medarbetare

Skriften berättar om mikrofondernas logotyp, historik, affärsidé, med mera. Syftet är att ge förutsättningar för en bra verksamhet.17 sidor.

Lathund för offentlig finansiering riktad till byautvecklare

En sammanställning av de institutioner som delar ut bidrag som kan vara intressanta för oss i byarörelsen. Vad deras syfte är och länkar till aktuella utlysningar. Uppdaterad 2019. 

Nya handboken i lokal finansiering

Vår Nya handboken i lokalfinansiering syftar till att ge lokala samhällsföreningar och andra intresserade aktörer en metod och första orientering om olika associationsformer och organisationsmodeller för lokala finansieringsinitiativ. Det är en omarbetad och uppdaterad version av den ursprungliga boken. 32 sidor.

Lokal finansiering – så gjorde vi!

När goda och önskade investeringar i våra bygder inte blir av för att de stupar på finansieringsfrågan, då är det dags att börja arbeta med lokal ekonomi. I denna skrift möter vi bygder som löst finansieringen på olika sätt utifrån sina behov och förutsättningar. Elva bygder berättar om hur de samlar investeringskapital för att förverkliga sina ideer.

Mikrofonden

En broschyr som presenterar Mikrofonden Sverige och de regionala mikrofonderna. Mikrofonderna är i uppbyggnadsskedet och ser sig som Almis motsvarighet för företag och verksamheter inom social ekonomi och lokal utveckling. 4 sidor.


Lokal Service


Projektet Service i samverkan

Skriften har underrubriken ”Nedslag i verkligheten hos Sveriges förändringsagenter. Dagsläget i projektet, mars 2019”. Och det är vad den handlar om. Här är berättelser från de elva deltagande kommunerna. Det börjar i norr med Arvidsjaur kommun och slutar i söder med Älmhult kommun. Projektet går in på sitt sista år och det finns mycket att berätta. 28 sidor. A4. 

Projektet Service i samverkan, presentation

I den här broschyren presenteras vårt stora serviceprojekt, Service i samverkan, som drog igång hösten 2017. Här finns bland annat information om projektets mål och vilka som deltar. Vikt A4. 

Utveckling av lokalt anpassade servicelösningar

Resultatet av förstudien med samma namn. Här presenteras ett  förslag till modell för hur både den lokala, regionala och nationella nivån kan arbeta för att skapa en bra lokal service.

Slutrapport: Lokala hållbara servicelösningar

I slutrapporten får vi veta hur det gick för de femton bygder som deltog i projektet Lokala hållbara servicelösningar och vilka svårigheter som mötte dem. Här finns också resonemang kring lokala servicepunkter och idéer för framtiden. 26 sidor.

Den svenska lanthandeln

År 2013 undersökte Hela Sverige ska leva hur lanthandlarna i Sverige såg på sin situation och framtid. 273 handlare svarade på frågorna som ger en intressant bild av en oerhört viktig bransch. 17 sidor.


Naturresursfrågor


Återföring till bygden av naturresursers värden

Syftet med skriften är att stärka argumentationen för återföring av naturresurserna till de områden som berörs av uttagen. 41 sidor.

Lokal förvaltning av naturresurser

Den 17 maj 2015 genomfördes en uppföljningskonferens om lokal förvaltning av naturresurser. Frågorna var bland annat vad som hänt sedan den tidigare konferensen som ägde rum för tio år sedan, och hur vi går vidare. Konferensen gav intressanta svar på de båda frågorna och dokumentationen innehåller både diskussionerna och praktiska exempel. 23 sidor. Dokumentationen från den tidigare konferensen, år 2005, ligger längre ner på sidan, under rubriken ”Äldre material”.

Samrådsplikt vid skogsavverkning

Det finns en överenskommelse som innebär att skogsbolag som planerar större ingrepp i sin skog måste kalla till samråd med lokala intressenter innan de går till praktisk handling. Samråd kan vara avgörande för att exempelvis rekreationsområden blir kvar, liksom ridleder, vandringsleder eller områden som är viktiga för lokalt näringsliv. Läs mer om samrådsplikt i den här broschyren.

Vindens återbäring

Hela Sverige ska leva drev under några år ett projekt med målet att ge lokalt inflytande, delägarskap och/eller återbäring till de bygder som påverkades av vindkraftsutbyggnad. Tillsammans med representanter för aktörerna i branschen tog vi fram rekommendationer för hur detta kan gå till. I Vindens återbäring presenterar vi arbetet, synsättet och rekommendationerna. 8 sidor.

Vindkraftens lokala nytta

Vårt projekt, Lokal vindkraft, utmynnade i en modell för hur lokalsamhället ska få återbäring av vindkraften. Modellen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av många parter från vindkraftsnäringen. I skriften Vindkraftens lokala nytta, modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder kan man läsa om modellen i detalj, följa resonemangen bakom den, läsa underlag och motiveringar, liksom informera sig om hur man gör i andra länder. Till skriften hör tio bilagor, samlade i ett eget dokument som du laddar ner här

Lokalt förankrat fiske

Konferensdokumentation. I maj 2015 genomförde Hela Sverige ska leva en konferens om det lokala fisket med rubriken "Lokalt förankrat fiske - en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling". På konferensen deltog forskare, politiker, representanter för näringen samt tjänstemän på olika nivåer. 20 sidor. 


Jämställdhet


Hela Sveriges jämställdhetsbroschyr

Enkel introduktion till jämställdhetsarbete, med många små tips som förenklar arbetet. 8 sidor.

Våra texter ur ett genusperspektiv

Vi har låtit genusvetaren Eva Lindholm analysera några av våra viktigaste texter ur ett genuspers-pektiv. Här är hennes slutsatser och rekommen-dationer. Rapporten handlar om våra texter, men kan även användas av alla som vill fundera över sitt eget skrivande. 12 sidor.

Hur jämställd är landsbygden? Kvinnor

Vi bestämde oss för att undersöka jämställdheten på landsbygden och under år 2014 erbjöd vi kvinnor att svara på en enkät med frågor utifrån regeringens jämställdhetsmål.  Här är resultatet av den enkäten - ett intressant och tankeväckande material.

Hur jämställd är landsbygden? Män

Hösten 2015 erbjöd vi män att svara på samma frågor som kvinnorna i enkäten ovan. Även detta material blev tankeväckande och, framför allt, nu finns möjlighet att jämföra hur män och kvinnor svarat.

Främjartekniker

Främjartekniker går ut på att ge alla typer av grupper en plattform att träffas på, samt förslag till hur man aktivt kan arbeta för att uppmärksamma alla i gruppen. 20 sidor.


kultur


Landsbygdspoddar

Vi har samlat alla poddar vi hittat med landsbygdsperspektiv. Här finns en kort presentation av varje podd, liksom länk till poddens hemsida. 

Landsbygden i populärkulturen

Denna rapport är en genomgång av ett antal mer eller mindre aktuella tv-serier och filmer som utspelas på landsbygder och diskuterar dem utifrån hur människorna skildras.  Hur skildras landsbygdsmänniskorna respektive stadsmänniskorna?


Övrigt


Lathund för att arrangera småkonferenser

I den här skriften får du veta det mesta du behöver när du planerar en mindre konferens. 6 sidor. Uppdaterad 2019. 

Vägar in i samhället

Rapporten ger idéer till åtgärder som underlättar samarbete mellan kommun och myndigheter och hur man tar vara på den sociala sektorns kunskaper och engagemang i integrationsfrågor. Författare Inger Kraft-Etzler, Hela Sverige ska leva Jämtlands län. 23 sidor.

Byalagsförsäkringen

Du och din utvecklingsgrupp är försäkrade genom Hela Sverige ska leva och det kostar er ingenting. Försäkringen gäller lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister, kommunbygderåd och länsavdelningar. Läs om försäkringen i den här broschyren. 4 sidor.


Internationellt


European Rural Parliament: Report and prospect

Dokumentationen av den första europeiska landsbygdsriksdagen hösten 2013, med bakgrund, program, slutsatser och foton från evenemanget. 12 sidor. 


Material in English

Handbook of local financing

A translation from Swedish of our popular Handbok i lokal finansiering, from 2013, adapted for the international reader. 20 pages.

Engelsk översättning av vår första utgåva av Handbok i lokal finansiering från 2013, och anpassad för en internationell publik. 20 sidor.

Best village in the world

A translation from Swedish of our popular booklet “The Best Village in the World”. We describe the life in a fictional village, using innovative solutions and examples from real villages all over Sweden. When all these examples are gathered in one village, it naturally becomes the best village in the world. 

Äldre material


Ställ om Sverige

"Ställ om Sverige" är ett inspirations- och handledningsmaterial för er som vill skapa nya förutsättningar där ni bor och samtidigt värna om jorden som gemensam resurs. Materialet är framtaget under hösten 2009 inom ramen för arbetet med Hållbara bygder och vänder sig till de lokala utvecklingsgrupper och personer som vill förändra (ställa om) sitt lokalsamhälle. 84 sidor. Slutsåld, endast nedladdning.

Landsbygdspolitiskt program 2014

Detta landsbygdspolitiska program bygger på de idéer och krav som kom fram under Landsbygdsriksdagen i Gävleborgs län våren 2014. Här finns många av de åtgärder som krävs för en levande landsbygd. Programmet vänder sig till politiken på alla nivåer. 16 sidor.

2014 års landsbygdspolitiska program på fem minuter

Kortversionen av av vårt landsbygdspolitiska program från 2014. 4 sidor.

Bygdens röst

Bygdens röst – mellan medborgare och kommun tar upp olika alternativ till hur lokal demokrati kan utvecklas. Finns endast i elektronisk version. 72 sidor.

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden

Hela Sverige ska leva drev tre delprojekt inom området kvinnors entreprenörskap på landsbygden. I den här foldern presenteras projektet. Himlarand var en nyskapande företagarutbildning i samarbete med Halmstad högskola. I Kvinnors skrivbyrå skrev kvinnor om sina liv och synliggjorde kvinnors liv under 1900-talet. Det tredje delprojektet var en kartläggning av kvinnors företagande och entreprenörskap. En sammanställning gjordes av projekt inom ämnet kvinnors företagande och entreprenörskap som drivits inom Hela Sverige ska leva med flera organisationer. 8 sidor.

Kvinnors entreprenörskap på landsbygden

I slutrapporten av projektet Kvinnors entreprenörskap på landsbygden berättas om de tre delprojekten. Här finns slutsatser, erfarenheter, kommentarer och intressant läsning. 12 sidor.

Ny service på landet

Tre lanthandlare i Åmåls och Årjängs kommuner provade nya lösningar för en samlad lokal service som bland annat gav personlig service för att komma i kontakt med myndigheter. Här genomfördes många nyskapande lösningar. Projektet varade våren 2009 till december 2011. 14 sidor.

Lokala hållbara servicelösningar

Här presenteras vårt projekt Lokala hållbara servicelösningar som genomfördes juni 2010 till september 2011. Modellen innebar att man sammanförde olika intressenter, exempelvis lanthandel, föreningar och invånare, för att ta ett samlat grepp om servicefrågorna. Femton orter, geografiskt spridda över Sverige, deltog och skapade lösningar utifrån lokala förutsättningar. 8 sidor.

Konferensdokumentation: Lokal förvaltning av naturresurser

I maj 2005 genomfördes en konferens om lokal förvaltning av naturreserurser, arrangerad av bland andra Hela Sverige ska leva. Här samlades politiker, praktiker, forskare och tjänstemän för att tala om hur lokal förvaltning av naturresurser kan bidra till lokal utveckling och ekonomisk tillväxt, samt en god skötsel av naturen i enlighet med den svenska naturvårdspolitiken. Här diskuterades viljeinriktningar, praktiska svårigheter, framgångar och möjligheter. 19 sidor