Hoppa till innehållet

Hela Sveriges byalagsförsäkring.

Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister är försäkrade genom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och det kostar inte en krona. Försäkringen gäller även länsavdelningar liksom kommunbygderåd under förutsättning att de är registrerade i vårt medlemsregister. 

Försäkringen vi tecknat är en grundförsäkring anpassad efter de flesta lokala gruppernas behov. Den omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring.

Genom att vi köpt en kollektiv försäkring, blir kostnaden så pass låg att vi inte behöver ta ut någon avgift av våra medlemsgrupper. Försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea.

Läs mer:

En mer utförlig presentation av försäkringen hittar du här

Vill ni veta mer?

Kontakta Svedea: 0771-16 01 99. Ange försäkringsnummer 1636899.

Det går också bra att prata med Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva Sjuhärad på tfn 033-28 20 43 eller 0706-28 42 99.

Lite försäkringsfakta

Villkoren för den byalagsförsäkring som vi tecknat följer i huvudsak de allmänna villkor som försäkringsbolaget tillämpar med de begränsningar och försäkringsbelopp, som du finner i informationsbladet du kan ladda ner här ovan.

Fullständiga villkor finns att hämta på www.svedea.se