Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

Välkommen till Länsbygderådet i Västmanlands län

Västmanland ligger mitt i Sverige, i söder avskiljt av Mälaren och i norr gränsande till Dalarna. Landskapet Västmanland är uppdelat i Örebro län och Västmanlands län.

Naturen i Västmanland är fylld av kontraster. Det böljande, grönskande landskapet i söder skiljer sig mycket från bergen och skogarna med inslag av vildmark i norr. De sandrika tallskogarna i väster och Riddarhyttans mineralrika mark är väldigt olik ekhagarna i Kungsör och Strömsholm.

Bergsbruk och järnhantering var dock huvudnäringen mest i norra delen av länet, i Bergslagen, och minnena är flerfaldiga och påtagliga.

Sedan från tidig medeltid har järn präglat och byggt upp välståndet i vårt län och övriga Sverige. Stora industrier med anknytning till järn och stål växte upp under 18- och 1900 - talet.
Då antalet stålverk i länet numera drastiskt minskat har befolkningen sin försörjning på annat sätt, varav turism är en betydande del liksom kultur, skogsbruk och handel. Västerås har vuxit till en betydande modern handelsstad. I Västerås finns även Mälardalens Högskola.

De stora vattendragen Hedströmmen och Kolbäcksån-Strömsholms kanal gynnade transporterna av bergsprodukterna och stora utskeppningshamnar växte upp vid utloppen i Mälaren. Dessa hamnar växte till städer, Arboga, Köping och Västerås. Arboga var en riksbetydande stad reda på medeltiden.

I länet har alltid funnits kreativa och innovativa människor. Många uppfinningar har sitt ursprung i vårt område.

I Västmanland finns ett rikt föreningsliv och många människor är engagerade i sin hembygd och aktiva i arbetet med att utveckla den.