Hoppa till innehållet

Länsöverenskommelsen Västernorrland

Länsöverenskommelsen Västernorrland är en arena där civilsamhällets organisationer
tillsammans med representanter från landstinget och kommunerna aktivt kan delta i den
omförhandling av samhällskontraktet som forskarna pekar på.
Konferensen Framtidens Civilsamhälle syftar till att öka kunskapen om i vilken kontext
vår process med en Länsöverenskommelse befinner sig i - nationell och internationellt.

http://overenskommelseny.wordpress.com/dokument/