Hoppa till innehållet

Projekt

Projekt Microfond i Västernorrland.

Infoblad om projekt mikrofond Västernorrland

Coompanion Västernorrland
Susanne Vinderå 

Verksamhetsledare

0705-911993

Besöksadress

Storgatan 35

871 31 HÄRNÖSAND

Postadress

c/o Revidacta

Nybrogatan 15

871 31 HÄRNÖSAND

vasternorrland.coompanion.se

www.facebook.com/coompanionvasternorrland

twitter.com/coompaniony

Samarbete/dialog med Coompanion

Resultat dialogmöte den 26 mars 2014

Länsöverenskommelsen Västernorrland

 

Resultat_dialogmoete_26_mars.pptx

Resultat_dialogmoete_den_26_mars.pdf

 

 

MIKROFOND SAMVERKANSPROJEKT FÖRSTUDIE

Hela Sverige ska Leva Västernorrland och Coompanion Västernorrland

Kramfors den 19 februari 2015

Närvarande

Jonny Lundin, Hela Sverige ska leva Västernorrland

Johnny Torvaldsson, Hela Sverige ska leva Västernorrland

Mattias Åkerberg, Coompanion Västernorrland

Susanne Vinderå, Coompanion Västernorrland

Hans-Erik Näslund, Hela Sverige ska leva Västernorrland

CHECKLISTA

1. Effektmål -Varför?  Vi behöver kartlägga om en mikrofond i Västernorrland fyller ett behov för vår målgrupp. Vi behöver öka kunskap om finansieringslösningar för målgruppen.

2. Leverans – Underlag för beslut om bildande eller inte av en mikrofond. Handbok/ kunskap för målgruppen om finansieringsmöjligheter.

3. Aktiviteter
Inledningsfas:
a. Bildande av projektgrupp
Kartläggningsfas:
a. Nuläge: BEHOVSANALYS Finansieringsmöjligheter för målgruppen i dag? Metod: intervjuer, enkäter till urval ur målgruppen och till finansiärer.
b. Hur fungerar mikrofonden i andra regioner? Inläsning, intervjuer.
c. Tänkbara finansiärer till mikrofonden.
d. Tänkbar organisation/parter/
e. Delta i kunskapshöjande och nätverkande nationell konferens om lokal ekonomi
f. Rapportskrivning/Slutsatser/Handbok

4. Tidplan 150315-150831

5. Vilka är avsändare och vilka är mottagare?
Målgrupp: Idéburna företag inom den sociala ekonomin, ekonomiska föreningar, ideella organisationer, samhällsentreprenörer, sociala företag samt småföretagare vars ekonomiska behov inte tillfredsställs av andra finansieringsinstrument.
Avsändare: Hela Sverige ska Leva Västernorrland och Coompanion Västernorrland. JAK?

6. Kalkyl Hur mycket pengar finns och hur mycket kostar det?
HSSLY länsorganisation går in med vår tid om behov uppstår.
75 000 CVN
50 000 LVN
150 000 LST Y

Handlingsplan:

Årsmöte med HSSL

Göra budget

Medfinansieringsintyg

Skicka ansökan

Projektägare: Coompanion Västernorrland

Samverkansparter: Hela Sverige ska leva Y, eventuellt JAK

Projekt Microfond i Västernorrland.

vasternorrland.coompanion.se

www.facebook.com/coompanionvasternorrland

twitter.com/coompaniony