Hoppa till innehållet

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2016:1

Landsbygdsriksdag 2018 i Västernorrland!

Nu kör vi en nystart av vår verksamhet och vi kommer att gå ut med all information och verksamhet via vår hemsida, vår FB-sida och vårt nyhetsbrev. 

Den största nyheten just nu är att Västernorrland blir värd för Landsbygdsriksdagen 2018. Nu är det upp till oss landsbygdsfanatiker i alla byar att fundera på vad vi vill visa upp av länets landsbygd. Dag ett består av temaresor som genomförs på olika platser i Västernorrland och dag två och tre genomförs på Fjällräven Center i Örnsköldsvik. Veckan före landsbygdsriksdagen är det tänkt att vi ska ha en massiv landsbygdsvecka i hela länet med massor av lokala aktiviteter.

Landsbygdskalender
Kommunträff Kramfors: 15 september kl. 19.00 på Lungviks föreningscentra
Landsbygdskonferens Härnösand 20 september på ????
Kommunträff Timrå 1: 3 oktober kl. 18.30 Lögdö bruk, Rättargården
Kommunträff Timrå 2: 12 oktober kl. 18.30 Söråkers folkets hus
Lokalt prioriteringsmöte för Leader Mittland Plus: 19 oktober
Kommunträff Timrå 3: 20 oktober kl.20.30 Troligen klubblokalen på Timrå SOK

Vill du att vi besöker dig? Hör av dig så bokar vi in ett möte. 

Matnyttigt för landsbygdsutvecklare!

Leader i vårt område.
Vi har två Leaderområden i Västernorrland: leader Mittland Pus som representerar Medelpad +Bräcke och Leader Höga kusten som representerar Ångermanland.


Du kan söka projektmedel för att utveckla just din landsbygd hos dessa organisationer.

Projektlånegaranti

I Hela Sverige ska leva - Västernorrland har vi tagit beslut om att alla medlemsföreningar som driver Leaderprojekt kan söka en projektlånegaranti på max 50 000 kronor för att täcka likviditetsproblem i slutet av projektet och för att påvisa likviditet vid bedömning av projekt. 

Årsmötet 2016

På årsmötet i våras blev Hans-Erik Näslund i Kramfors vald till ny ordförande. Den nya styrelsen har kommit igång och har också gjort två undergrupperingar, en för varje landskap, för att lättare kunna arbeta operativt och utåtriktat ute på landsbygden.

Hela Sverige ska Leva

Nyhetsbrev nr. 2 

Ja, då var det åter dags igen för ett utskick och information till våra medlemmar i vår medlemsbank. Det känns viktigt och angeläget för vår länsorganisation att delge våra medlemmar detta, men även de som funderar över ett medlemskap nu eller framöver.

Vad vi även kan hänvisa till för kontakt och information är vår egen hemsida, som ett komplement till ett nyhetsbrev. Som du ser så finns det en ovanstående hemsidesadress och den går till vår Riksorganisation Hela Sverige Ska Leva. Om du sedan söker på den hemsidan och går till länsbygderåd och klickra in dig på Västernorrland, ja då hittar du igen vår egen länsorganisation i Västernorrland.

Som medlem kan du även ta kontakt med vår webmaster på hemsidan och få den hjälp du behöver för att registrera din förening. Här har du då också möjligheter att marknadsföra och informera om just din lokala byagrupp eller bildat bygderåd vad som görs och händer på den plats ni verkar. Du kan även länka din/ er hemsida.

Ett bygderåd är en sammanslutning av flera byalag med en gemensam styrelse i just din egen kommun i länet. Vår länsorganisation Hela Sverige Ska Leva Västernorrland går också in med ett ekonomiskt stöd till alla som bildat ett bygdråd med organistionsnummer. Du kan gå in på vår hemsida och läsa mer om de förutsättningar som finns och krävs för ett sådant stöd.

Vi bygger främst vår verksamhet på underifrånperspektivet som en stark part när det gäller den lokala utvecklingen i länet. Dessutom så har vi väl uppbyggda nätverk av olika slag i länet, men även på nationell nivå och ett mycket nära samarbete med vår riksorganisation Hela Sverige Ska Leva med huvudkontoret i Stockholm.

Genom vårt nära samarbete med riksorganisationen( HSSL ) har vi dessutom möjligheter att lyfta viktiga frågar till dom, som i sin tur har nätverken och kontakterna med regeringen, oppositionen samt alla departement i Stockholm. Vi alla blir viktiga spindlar i våra nätverk.

I detta nyhetsbrev har vi nu följt upp vårt årsmötet på Höga Kusten Hotellet 2015-02  och den inbjudan som gick till Länsstyrelsen i Västernorrland kring fiber och bredband.. Bengt Rönnkvist från vår länsorganisation Hela Sverige Ska Leva ger härmed en kort lägesrapport…..

Vårt arbete

Kan vara att driva opinionsfrågor som handlar om urbaniseringen av landsbygden, utveckla vår service, infrastrukturfrågor, bredband, vägar, servicepunkter på landsbygden, o.s.v…

Vad får du för ditt medlemskap ?

I ditt medlemskap får du en gratis försäkring via vår riksorganisation Hela Sverige Ska Leva. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida och vem som är kontaktperson.

Du får ett bredare nätverk via vår egen länsorganisation.

Du får matnyttig information om vad som händer i vår egen länsorganisation, samt även de intressanta utskick som vår riksorganisation gör. Vi får också olika inbjudningar från kommuner, länsstyrelsen som vi då förmedlar ut via vår hemsida, e-post eller telefonkontakt.

Hur är vi organiserade i Västernorrland ?

Vi har en styrelse på sju ordinarie ledamöter samt sju suppleanter. Dessa förtroendevalda personer verkar inom sin egen kommundel i länet där de bor. De blir något av en kanslidel eftersom allt intressant material av vikt går ut från ordförande samt vice ordförande. Här har då dessa personer uppdrag och ansvar för vidare utskick och information i sin egen kommundel, men även utskick till egna nätverk, samt ibland utanför vårt  län.

Vi är registrerade enligt gällande regler vad gäller föreningsbildning.

Vi har valberedning och revisorer som följer vårt arbete i styrelsen inför vårt årsmöte som sker senast den 28 februari varje år.

Vad är aktuellt att arbeta med just nu ?

  • Vår egen struktur och arbetet med verksamhetsplanen
  • Bildandet av bygderåd inom Västernorrland och stödja detta arbete där det saknas
  • Opinionsbildning
  • Vårda våra medlemmar och värva nya
  • Vara delaktiga på inbjudan och kallelser till möten med vår riksorganisation
  • Vårt nyhetsbrev
  • Bygga nätverk och kontakter med focus på underifrånperspektivet

Förstudieprojekt i samverkan just nu

  • Coompanion Västernorrland ( Microfonder )
  • Unga på Landsbygden via vår Riksorganisation Hela Sverige Ska Leva
  • Nationell Service på landsbygden via vår Riksorganisation Hela Sverige Ska Leva Västernorrland

Landsbygdskonfernser i Västernorrland

      

Här är vår egen länsorganisation med och stödjer denkommun i länet som står för arrangemanget. Aktiviteten är återkommande och välbesökt.. Den har också ett mycket stort markndsföringsvärde över hela länet.

Nästa år 2016 tar Härnösand kommun denna stafettpinne och uppdrag

Landsbygdsriksdagar i Sverige

Nästa landsbygdriksdag blir nu på Gotland och Visby år 2016-05-27-29.

När det gäller själva uttagningen av vem som får detta förtroendeuppdrag är det styrelsen

för riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva som tar beslutet samt ställer kriteriekraven. 

Styrelsen

Hela Sverige Ska Leva Västernorrland