Hoppa till innehållet

Landsbygdskommitténs slutbetänkande

I samband med överlämnandet av den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nu på förmiddagen hölls en direktsänd presskonferens. Betänkandet ska nu ut på remiss och landsbygdsministern framhöll vikten av en bred remiss.

Vi på Hela Sverige Ska Leva/Värmland tycker det låter lovande åtminstone med det som utredningen presenterade under presskonferensen då det påtalades åtskilliga gånger hur viktigt det är med en långsiktig och sammanhållen landsbygdspolitik. Både utredningen och landsbygdsministern framhöll att om det går dåligt för landsbygderna så kommer det gå dåligt för städerna. Slutbetänkandet har ett brett stöd i de politiska partierna i Sveriges riksdag vilket bådar gott för långsiktighet och sammanhållning. Kommittén menar att det är en efterlängtad enighet.

För att uttala sig i detalj om vad detta kommer att innebära för Värmland behövs mer tid att läsa slutbetänkandet. Men som exempel kan nämnas att landsbygdskommittén tycker att det bör finnas nån sorts samhällskontrakt där man som landsbygdsbo ska veta vilken grundläggande trygghet man har rätt till.

Man vill säkra kompetensförsörjningen till bl.a landsbygdsskolor, och man ska kunna studera och skaffa sig en utbildning oavsett var i landet man bor.

2025 ska hela landet ha snabb uppkoppling.

Staten ska öka sin närvaro i landsbygderna, och inom 5-7 år ska runt 10.000 statliga jobb vara omorganiserade till landsbygder. I detta ingår t ex fler poliser på landsbygden.

Ett annat förslag är att reseavdragen ska avståndsbaseras.

Banker bör också ta emot kontanter, då kommittén anser det rimligt att en bank faktiskt tar emot kontanter.

Den snabbast växande näringen; besöksnäringen föreslås få utökade resurser.

Det ska även underlättas för civilsamhälles utveckling. T ex ska ett leaderområde som uppfyller kriterierna få vara ett leaderområde även om de ekonomiska förutsättningarna inte finns.

Ett landsbygdslån för byggande på landsbygden ska inrättas, enligt en modell som prövats i Norge.

Betänkandet presenterar också att statliga myndigheters ansvar för landsbygd ska regleras i en särskild förordning. I dag låter sig inte andra myndigheter samordnas av länsstyrelserna.

Det finns också förslag om landsbygdsbedömningar och konsekvensanalyser i politiska beslut för att se hur de påverkar landsbygden. 

Hela Sverige Ska Leva/Värmland önskar dig en god fortsättning på 2017 och ett hopp om att den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag genomförs och verkställs.

#helasverigeskaleva