Hoppa till innehållet

Lokala utvecklingsgrupper

351 lokala utvecklingsgrupper är medlemmar i Värmlands län. 173 av dem finns med i Hela Sverige ska levas nationella Kunskapsbank.

Klicka på gruppens namn för mer information.

Gillbergs Hushållningsgille
Arvika
Allstakans Byalag
Arvika Kommunbygderåd
Bortans Bygdeförening
Brunskogs Framtid
Brättne Byalag/kulturföreningen Brättne Brygga
Byns bygdelag
Dalens bygdegårdsförening
Edane Lokala Företagarförening
Fjöle Byalag
Glava Bygdekontor
Glava Livs
Gårdsås Bystugeförening
Högeruds Byalag
Högvalta bygdeförening
Järperuds Bygdegårdsförening
Kälkersruds Hembygdsförening
Köla Stämma
Lenungshammars Bygdegårdsförening
Ottebols bygdeförening
Perseruds Byalag
Ränksed-Rådane Byalag
Sandvikens Byalag
Semnebyns Bygdegårdsförening
Slobyn och Fjälls byalag
Stömne fritids och bygdegårdsförening
Sulvik Älgå Intresseförening
Sälbodabygdens Bygdegårdsförening
Sölje Bygdegårdsförening
Tasebo Byalag
Tobyns byalag
Ullens bygdeförening
Västra Sunds Hembygdsförening
Årbotten Byns Bygdegårdsförening
Älgå Hembygdsförening
Eda
Boda Byalag
Charlottenbergs Byalag
Eda Glasbruksförening
Eda skans museiförening
Häljeboda Bysamfällighet
Häljeboda Idrottsförening
Järnskogs framtidsgrupp
Järnskogs Hembygdsförening
Lundsbergs Bygdegårdsförening
Lässeruds allaktivitetsförening
Lässeruds Badhusförening
Lässeruds Handel
Morokuliens Info Center
Mosstakans samlingslokal
Nordmarksgille
Skillingmarks Byalag
Älgestads Byalag
Filipstad
Brattfors Byalag ek. förening
Forshyttans Bygdekommitté
Fören. Folkets Hus Älvsjöhyttan
Gåsborn Färnebo Hemträdgårdsförening
Gåsborns Hembygdsförening
Hektorshyttans Byalag
Kroppa hembygdsförening
Liljendals Bygdegårdsförening
Nordmarks hembygdsförening
Nykroppa Framtid
Rämmens bygdegårdsförening
Samhällsföreningen - hytta' lever
Sportfiskeklubben Filip
Vi i Persbergsbygden VIP
Forshaga
Butorps Byalag = Östergårdarnas Naturvårdsförening
Dejeforsens Framtid
Hela Sverige ska leva Värmland
Mölnbacka Bygdegårdsförening
Mölnbackagruppen
Nedre Ulleruds Hembygdsförening
Ulleruds Teateraktörer med Gamla Kraftstationen
Övre Ulleruds Bygdekommitté
Grums
Borgviks utvecklingsråd
Butorp Bygdegårdsförening
Krokerudsskola Byalag
Liljedals Hembygdsförening
Långsta Byggdegårdsförening
Segmons Byaråd Vill ni ha kvar? KP saknas
Sparnäs Bygdegårdsförening
Hagfors
Basteruds Byalag
Edebäcks bygdegårdsförening
Edebäcks Framtid
Ekshärads Sockegrupp
Ena Bygdegårdsförening
Fiber Västanberg-Basterud ek. förening
Gustavabygdens Bygdegård
Hamra Byalag
Höje Byalag
Lakehedens Bygdegårdsförening
Lakene Bygdegårdsförening
Landsbygd i Samverkan
Uddeholms Byalag
V. Skymnäsbygdens Byalag
Östra Skymnäs-Nybacka Byalag
Karlstad
Acksjöbygdens Lokalförening
Byalaget Älvan Älvsbacka
Fageråsens bygdegårdsförening
Norsbygdens Framtid
Råums Fritidsförening
Sanne Bygdegårdsförening
Silkesta Bygdegårdsförening
Värmlands Bygdegårdsdistrikt
Väse-Bäckelids bygdegårdsförening
Ölmhults Intresseförening
Kil
Bergsängbygdens Byalag
Bjälveruds Byalag
Blomskogs sockenråd
Boda Hembygdsförening
Böntes Folk
Eda Glasbruks Byalag
Eda Hembygdsförening
Fagerås Bygdegårdsförening
Fensbols FHF
Fjälls Byalag
Fredros Bygdegårdsförening
Frykeruds Hembygdsförening
Föreningen Frykeruds Framtid
Föreningen Sölje Bygdegård
Föreningen Tolita Kvarn
Hannäs Byalag
Hedås Bygdeförening
Hämnäs Bygdegårdsförening
Högboda byalag
Kronans Byalag Saknar kontaktperson
Kålsäter Folkets Hus Förening
Lekvattnet Kulturturist Ekonomisk förening
Mallbackens Byalag
Medskogs Aktivitetsby
Medskogs Marknadsförening
Norra Frykeruds byalag
Skållerudsbygdens Byalag
Speke Byalag
St. Kils Hembygdsförening
Svanskogs Byalag
Södra och Norra Torps Gårdsförening
Västra Fågelviks hembygdsförening
Ölseruds Bygdegårdsförening
Östervallskogs sockenråd
Övre Blomsjöbygdens Byalag
Kristinehamn
Bergsjö Bygdegårdsförening
Björneborgs Hembygdsförening
Broby Bygdegårdsförening
Byrådet Björneborg
IFK Ölme
Nybble Intresseförening
Rudskoga Bygdegårdsförening
Rudskoga Bygdekommitté
Rudskoga Hembygdsförening & Bygderåd
Vilångens fiskevårdsområde
Visnum & Visnums-Kils Hembygdsförening
Värmlands Säby Bygdegårdsfören.
Warnums Bygdegårdsförening
Ölme Byalag
Ölme Hembygdsförening
Munkfors
Ann-Sofie Pettersson
Föreningen Trillan och Kyrkvägen
Storfors
Alkvetterns Fritidsgårdsförening
Alkvetterns Ryttarsällskap
Bergslagens Turism
Bjurbäckens byalag
Bjurtjärns Hembygdsförening
Bjurtjärns teaterförening
Bygdegårdsföreningen Baracken
Filipstad Bergslags Kanal
Handelsbodens vänner
Kulturskatten Lundsberg
Kväggehyttans Byalag i Bjurtjärn
Lungsunds Hembygdsförening
Lungsunds och Bjurtjärns Lrf
Nykroppa-Storfors Fiskevårdsförening
Storfors civilförsvarsförening
Storfors Hembygdsförening
Ullvetterns Fiskevårdsområdesförening
Värmlands Bergslag
Sunne
Bjälveruds bygdegårdsförening
Bäckalunds Byalag
Finnskogens Byalag
Fryksdalens Hushållningsgille
Föreningen Bonn Torsby skola
Föreningen Sjön Björken
Föreningen Utveckling Gräsmark
Gräsmarks sockenråd
Gräsmarkslyftet
Gårdseruds Bygdegårdsförening
Humlen och Svensbyängs Byalag
Is Emtarna
Kooperativet Aktiv Östemting Kopen Ekonomisk Förening
Lysvik Utvecklingssällskap
Lysviks Byalag
Lysviks hembygdsförening
Mellby Friskola
Se Lysviksbygden
Strandviks Bygdegårdsförening
Stöpafors Byagille
Sunne Hembygdsförening
Timbonäs-Långnäs Byalag
Västerrottnabygdens Byalag
Västra Ämterviks Hembygdsfören.
Västra Ämterviks JUF
Öjerviks bygdegårdsförening
Östanbjörke Bygdegårdsförening
Östra Ämterviks Hembygdsfören.
Säffle
By Byalag
Eskilsäters Bygdegårdsförening
Gillberga Utvecklingsgrupp
Gränslös PMT ek för
Huggenäs Byalag & Bygdegårdsförening
Kila Byalag
Kila Östra Bygdegårdsförening
Långseruds Bygdegårdsförening
Långseruds Utvecklingsgrupp
Lönnskogbygdens byalag
Lönnskogs Folkets Hus Förening
Lönnskogs Utvecklingsgrupp
Majorskullens Bygdegårdsförening
Norra Eds Bygdegårdsförening
Svanskogs Hembygdsförening
Tveta Bygdekommitté
Älvsbackabygdens Byalag Älvan
Ödebyns bygdegårdsförening
Torsby
Ambjörby Bygdeförening
Backa-Dalby Bygdeförening
Bastvålens Bygdegårdsförening
Björby hemman
Brockensjöarnas Byalag
Bygdekooperativet S:a Finnskoga
Dalby Fvof
Dalby Hembygdsförening
Dalby Södra Byalag
Emigration och Historia
Finnsjöns Byalag
Fryksände Hembygdsförening
Förening Röjdådalen
Hole byalag
Lekvattnets Byalag
Lekvattnets Hembygdsförening
Lillskogshöjdens Bygdegårdsför.
Lillskogshöjdens Bygdegårdsförening
Ljusnedalens Bygdgårdsförening
Lämbackens Allaktivitetshus
Munkebols Gårdsförening
Nordvärmlands Jakt & Fiskemuseum
Norra Finnskoga Byalag
Norra Finnskogens Fvof
Norra Ny Fvof
Norra Ny Hembygdsförening
Norra Ny Utveckling ek. för.
Norra Ny Utveckling ek.förening
Nyskoga Hembygdsförening
Rikkenbergets Hembygdsförening
Röjdådalens Bygdegårdsförening
Solviks Bygdegårdsförening
Solör Värmland Finnkulturförening
Stödkomm. i Landsbygd 90
Sysslebäcks Fiskevårdsomr. Fören.
Södra Finnskoga Hembygdsförening
Sörmarksbygdens Framtid
Utmarksmuseet Ransby
Vitsand-Nyskoga Bygdekommitté
Vitsands Hembygdsförening
Vitsands kooperativet
Ångrike Fryksdalen
Åsteby bygdegårdsförening
Östmarks Hembygdsförening
Östmarks Lokala Utvecklingsgrupp
Årjäng
Blomskogs hembygdsförening
Flötane Byalag
Holmedagarna
Holmedals Hembygdsförening
Holmedals Veteranklubb
Håns Byalag
Högelians Skolhusförening
Idé och Hantverk i Sillerud
Karlanda Byalag
Karlanda hembygdsförening
Karlanda Jordbrukareungdoms Byggnadsförening U P A
Lennartsfors Byalag
Lians Byalag
Lysås Byalag
Norane Byalag
SellNet ekonomisk förening
Silbodals Hembygdsförening
Sillebottens Byalag
Silleruds Framtidsgrupp
Silleruds Hembygdsförening
Snarkil-Tollersrud Byalag
Stiftelsen Silleruds(Tjolittas)Föreningsgård
Struvsjöns Byalag
Tjejträffen Årjäng
Töcksfors Bygdekommitté
Vängs Byalag
Vännacka Byalag
Västra Fågelviks Bad-& Tvättstugeförening
Årjängs Bygdekommitté
Östervallskogs Hembygdsförening