Hoppa till innehållet

Årets landsbygdsutvecklare

Årets landsbygdsutvecklare

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva arbetar för ett land i balans, där landsbygd och stad får förutsättningar att utvecklas. För att lyfta fram det viktiga arbete som utförs på lokal och kommunal nivå har vi delat ut utmärkelser till lokala utvecklingsgrupper och kommuner som får sina bygder att blomstra. 

I år kommer vi också utse Årets landsbygdsutvecklare 2021 för att också kunna lyfta en enskild individ som gjort en extraordinär och inspirerande insats för landsbygden. 

Denna nominering är öppen för allmänheten. Nominerar gör du här, senast 1 oktober. 

Riktlinjer för nomineringarna:
- Utmärkelsen ges till en enskild person.
- Den nominerande ska gjort en extraordinär och inspirerande insats för landsbygden. Personen kan ha jobbat på ett föredömligt sätt med lokal utveckling eller på ett smart strategiskt sätt och därmed blivit en förebild för andra.
- Man kan nominera någon annan eller sig själv.
- Om du nominerar någon annan måste den personen vara vidtalad och acceptera nomineringen. Detta görs genom att du skickar formuläret nedan till den nominerade personen. Den nominerade personen behöver godkänna villkoren i formuläret. Inkommer inte ett godkännande inom två veckor kommer nomineringen inte att vara giltig och raderas. Formuläret hittar du här.

Så här ser processen ut:
- Senast 1 oktober ska nomineringen skickas in.
- Därefter kommer en jurykommitté välja en nationell vinnare.
- Den 24 november kommer den nationella utmärkelsen Årets landsbygdsutvecklare 2021 offentliggöras och det sker då en presentation av vinnare med prisutdelning.