Hoppa till innehållet

Service i samverkan.

I det EU-finansierade pilotprojektet Service i samverkan vill Hela Sverige ska leva utveckla servicen i de elva deltagande kommunerna. Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje bygd inkluderas i planering och genomförande av service på landsbygden. Genom ett medskapande mellan den lokala nivån, den första samhällsnivån, och kommunens representanter ska nya modeller testas för flernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden tas fram.

Projektet styrs av en styrgrupp med sex representanter från Hela Sverige ska leva och Sveriges kommuner och landsting. 

Nio lokala processledare arbetar i de elva kommunerna och bildar ett processledarnätverk som leds av en projektkoordinator. 

Läs mer om projektet Service i samverkan här.

I broschyren Service i samverkan presenteras hela projektet. 


Nyhetsbrev

Projektet ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev. Vill du prenumerera, kontaktar du projektkoordinatorn Ewa Carlgren. Se längre ner för kontaktuppgifter. Du kan även ladda ner nyhetsbrevet här nedan.

Nyhetsbrev nummer 1, 2018.
Nyhetsbrev nummer 2, 2018.
Nyhetsbrev nummer 3, 2018
Nyhetsbrev nummer 4, 2019
Nyhetsbrev nummer 5, 2019.
Nyhetsbrev nummer 6, 2019
 
För mer information, kontakta Ewa Carlgren-Nilsson, projektkoordinator:
Telefon: 070-270 03 60
E-post: ewa.carlgren@helasverige.se 

Projektet är EU-finansierat.