Hoppa till innehållet

Service i samverkan.

I det EU-finansierade pilotprojektet Service i samverkan vill Hela Sverige ska leva utveckla servicen i de elva deltagande kommunerna. Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje bygd inkluderas i planering och genomförande av service på landsbygden. Genom ett medskapande mellan den lokala nivån, den första samhällsnivån, och kommunens representanter ska nya modeller testas för flernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden tas fram.

Läs mer om projektet Service i samverkan här.

I broschyren Service i samverkan presenteras hela projektet. 


Nyhetsbrev

Projektet ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev. Vill du prenumerera, kontaktar du projektledaren, Claes Becklin. Se längre ner för kontaktuppgifter. Du kan även ladda ner nyhetsbrevet här nedan.

Nyhetsbrev nummer 1, 2018.
Nyhetsbrev nummer 2, 2018.
Nyhetsbrev nummer 3, 2018
Nyhetsbrev nummer 4, 2019


För mer information, kontakta Claes Becklin, projektkoordinator:
Telefon: 010-489 13 55
E-post: claes.becklin[at]helasverige[dot]se

Projektet är EU-finansierat.