Hoppa till innehållet

Service i samverkan.

Målet för projektet Service i samverkan är att utveckla servicen i de elva deltagande kommunerna. Lokalsamhället och det lokala näringslivet ska genom möten i varje kommun inkluderas i planering och genomförande av service på landsbygden. Genom ett medskapande mellan dem och kommunens representanter ska nya modeller testas för flernivåsamverkan och en hållbar struktur för serviceplanering på landsbygden tas fram. Arbetet ska integreras i regionernas serviceplanering.

I varje deltagande kommun ska en plan för service på landsbygden finnas samt en lokal servicelösning skapas som ska innehålla något av serviceslagen drivmedel, dagligvaruhandel, post, apotek eller betaltjänster. De nya modellerna ska dokumenteras och i projektets slutfas ska minst tre fungerande modeller presenteras på en konferens för spridning och implementering. Helas Sverige ska leva kommer att bilda en servicegrupp som arbetar vidare med servicefrågan efter projektets slut. 

Projektet styrs av en styrgrupp med sex representanter från Hela Sverige ska leva och Sveriges kommuner och landsting.

Nio stycken lokala processledare arbetar i de elva kommunerna och bildar ett processledarnätverk som leds av en projektkoordinator.

Projektägare: Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Projekttid: september 2017–februari 2020

Projektbudget: 16 095 000 kronor

Projektpartners och medfinansiärer: Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Dalarna, Sveriges kommuner och landsting, Arvidsjaurs kommun, Skellefteå kommun, Storumans kommun, Älvdalens kommun, Ludvika kommun, Flens kommun, Vingåkers kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Ljungby kommun, Älmhults kommun, Hela Sverige ska leva Norrbotten, Hela Sverige ska leva Västerbotten, Hela Sverige ska leva Dalarna, Hela Sverige ska leva Sörmland, Hela Sverige ska leva Östergötland, Hela Sverige ska leva Kronoberg.

Projektet delfinansieras genom landsbygdsprogrammet med Tillväxtverket som stödmyndighet.

I broschyren Service i samverkan presenteras hela projektet. 


Nyhetsbrev

Projektet ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev. Vill du prenumerera, kontaktar du projektledaren, Claes Becklin. Se längre ner för kontaktuppgifter. Du kan även ladda ner nyhetsbrevet här nedan.

Nyhetsbrev nummer 1, 2018.
Nyhetsbrev nummer 2, 2018.
Nyhetsbrev nummer 3, 2018


För mer information, kontakta Claes Becklin, projektkoordinator:
Telefon: 010-489 13 55
E-post: claes.becklin[at]helasverige[dot]se

Projektet är EU-finansierat.