Hoppa till innehållet

Balansrapport #1: Kultur i hela landet.

Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige ska leva. Vi kommer att släppa flera till under 2018. Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden.

I Sverige idag råder obalanser mellan land och stad i både finansiering, utbildningsmöjligheter, jobb och tillgång till kultur. Detta gäller såväl offentliga satsningar – från kommunal till europeisk nivå – som utbud av utbildning och verksamheter. Denna första balansrapport tar upp dessa skillnader och visar konkret hur fördelning av medel men även möjligheter till att utöva kultur ser ut i olika delar av Sverige.