Hoppa till innehållet

Byanätsforum 2.0.

Nu tar Hela Sverige ska leva över Byanätsforum tillsammans med LRF och Coompanion. Våra organisationer har fått projektmedel via landsbygdsprogrammet för att främja bredbandssamverkan. Detta kommer att möjliggöra en utveckling av Byanätsforum.

Byanätsforum kommer att ha följande inriktning:

  • INFORMATION Ökad kunskap till byanäten med webbplats, informationsmaterial, sociala medier, nyhetsbrev, med mera.
  • NÄTVERK Byanätsforum ska bygga nätverk mellan byanät, marknadsaktörer och myndigheter samt med andra organisationer som är av nytta för byanäten. 
  • RÅDGIVNING Vägledning, helpdesk samt ekonomisk, juridisk och organisatorisk rådgivning till byanäten.
  • FÖRETRÄDARSKAP Representera byanäten och synliggöra betydelsen av byanät för att uppnå bredbandsmålet i Sverige.

Byanätsforum riktar sig både till byanät som ska bildas, byanät som driftar sitt eget nät och byanät som vill sälja sitt nät. Projektet ska pågå under två år till slutet av 2019. Projektet har nu startat och just nu pågår överlämning från Bredbandsforum. Under slutet av oktober beräknas överföringen från Bredbandsforum vara klar. Då kommer Byanätsforums nya webbplats att öppnas. Samtidigt kommer Byanätsforums övriga aktiviteter starta upp.  

Kort historik

Byanätsforum lanserades i mars 2015 och är ursprungligen ett initiativ inom ramen för regeringens Bredbandsforum. Initiativet har sin grund i en bedömning från Bredbandsforums styrgrupp om att byggnation och förvaltning av lokala bredbandsnät medför stora behov av teknisk, juridisk och ekonomisk rådgivning.

Kontakt

Anna Johansson, projektledare: anna.johansson[at]helasverige[dot]se Telefon: 010-479 77 49