Hoppa till innehållet

Våra prioriterade frågor.

Vi bygger en modern folkrörelse som organiserar dem som är med i dag och som tilltalar nya målgrupper som är intresserade av att hela Sverige ska leva. Vårt mål är enkelt: Hela Sverige ska leva och bli ett land i balans.

Vi ser landsbygdsutveckling som en helhet. Service, kultur, lokalt inflytande och infrastruktur och digitalisering ser vi som de viktigaste frågorna som kan lägga en stark bas i alla orter oavsett var i landet man bor och därför kommer vi att prioritera dem fram till 2020.  Det innebär att vi driver projekt som har med dessa frågor att göra och att vi opinionsbildar och sprider kunskap och information om dem.