Hoppa till innehållet

Evenemang i hela sverige.

Vi deltar ofta i olika evenemang – våra egna och andras. Det handlar om seminarier, konferenser, workshops, studieresor… Det är ett bra sätt att lära mer om våra frågor och sprida det vi kan till andra. Det är också riktigt bra tillfällen att möta andra som vi kan samarbeta med.

Vi är vana att tala inför publik och har djup kunskap om många ämnen som rör landsbygd och lokal utveckling. Är ni intresserade av att ha med oss i något evenemang? Klicka här!

Ni kan också läsa mer om våra egna evenemang. Vartannat år arrangerar vi Landsbygdsriksdagen. Vi deltar också i Almedalsveckan varje år. Och har en egen konferens om lokal ekonomi på olika platser i landet varje år, kallad Lokalekonomidagarna.