Hoppa till innehållet

Hela Sveriges balansrapporter.

Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Rapporternas syfte är att belysa balansen mellan land och stad inom olika områden. Under 2018 kommer rapporter om kultur, klimat, urbanisering och infrastruktur att ges ut. Klicka på bilderna för att ladda ner balansrapporterna!


Rapport #1 2018: Kultur i hela landet.


Kultur i hela landet är vår första balansrapport. Den visar bland annat hur stora delar av den statliga kulturbudgeten som går till landet respektive staden. Men även: Var bor de flesta konstnärerna? Hur ofta går man på teater, opera eller besöker ett bibliotek på landsbygden jämfört med i storstaden? Varför lägger Stockholms län mindre pengar på kultur än andra län? Allt detta och mer därtill får du svar på här!

Klicka på framsidesbilden för att ladda ner rapporten i pdf.

Rapport #2 2018: Hållbarhet i hela Sverige.

Hållbarhet i hela Sverige är vår andra balansrapport. I den har vi visat att storstadsbor toppar utsläppsligan, medan småstadsbor släpper ut minst växthusgaser i landet. Vi går också igenom de politiska satsningarna för att skapa hållbarhet och minska klimatpåverkan - fördelas de jämnt mellan stad och land, eller hur ser det egentligen ut? Och visste du att det finns ett samband mellan högre inkomster och större klimatpåverkan? Detta och mycket annat finns i denna rapport.

Klicka på framsidesbilden för att ladda ner rapporten i pdf.

Rapport#3 2018: Befolkning i hela landet.

Befolkning i hela landet är vår tredje balansrapport. Här går vi igenom de många olika definitionerna av landsbygd och stad och visar att det går att säga helt olika saker om en och samma utveckling. Ruraliseras eller urbaniseras Sverige? Bor verkligen hälften av världens befolkning i städer? Läs vår rapport och få svar - men kanske inte de svar du förväntar dig...

Klicka på framsidesbilden för att ladda ner rapporten i pdf.