Hoppa till innehållet

Årsmöte!!!

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län, kallar härmed till årsmöte. Medlemmar och andra intresserade hälsas varmt välkomna!

Tid: Söndagen den 26 mars kl. 14.00.
Plats: Tegelsmora hembygdsgård, Tierps kommun, se hemsida för karta www.tegelsmora.se

Föranmälan: Senast söndagen den 24 mars till info@lbruppsala.se eller 070-299 42 22. Vi bjuder på soppa med macka. Alla handlingar inför årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan under rubriken årsmöte!

Medlem som önskar få ärende upptaget på mötet, anmäler detta skriftligen till info@lbruppsala.se eller till Hela Sverige ska leva - Uppsala län, Stavby 110, 74794 Alunda senast 2 veckor innan årsmötet, dvs. söndagen den 12 mars.

Kl. 14.00 börjar vi och här kan ni se kallelse och dagordning 

VÄLKOMNA
Styrelsen