Hoppa till innehållet

Årets lokala utvecklingsgrupp 2017

Till 2017 års lokala utvecklingsgrupp i Uppsala Län har valts Fjärdhundraland ekonomisk förening med motiveringen:

För sitt arbete med att utveckla besöksnäring och skapa nya samarbeten. Det har skapats sammanhållning i bygden som möjliggör en hållbar utveckling och ett växande samhälle. De har med stark fokusering på att alla vinner på samarbete fått en mycket positiv anda som sträcker sig långt utanför den egentliga besöksnäringen.

Ordförande Mats Thorburn och Inga Ekblom tog emot priset. Styrelsen i Hela Sverige ska leva - Uppsala län önskar Fjärdhundraland ekonomisk förening fortsatt lycka till framtid.