Hoppa till innehållet

Här hittar ni våra stadgar och dokument!

Stadgar för Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Stadgar är interna regler som gäller för en förening.

Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål. 

Nya stadgar antagna på årsmöte 26 mars 2017

Verksamhetsplan Hela Sverige ska leva - Uppsala län 2017

Hela Sverige ska leva - Uppsala län är en länsorganisation inom riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Vi arbetar självständigt, men ingår i den nationella riksorganisationen.
Vår grundläggande uppgift är att stödja lokal utveckling genom insatser på regional nivå.
Vi stöttar och inspirerar både nybildade och etablerade lokala utvecklingsgrupper i länet, och är en kugge i arbetet med länets utveckling.

Vision
Hela Uppsala län ska leva!

Värdegrund
Vårt arbetssätt präglas av demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet.

Verksamhetsidé
Vi är en drivande aktör i länet, som skapar förutsättningar för utveckling av landsbygden i samverkan med staden.

Mål
Vi ska ha minst två utåtriktade aktiviteter till nytta för våra medlemmar.
Vi utser årets lokala utvecklingsgrupp i länet varje år.