Hoppa till innehållet

Mycket av vad vi gör är i projektform

Mikrofonden Uppsala

Mikrofonden Sverige är den nationella organisationen. Sedan ett antal år finns det också regionala Mikrofonder I Uppsala län jobbar vi nu för att starta en regional Mikrofond Uppsala, ett arbete som vi har tillsammans med Coompaion i länet.
Tanken med en Mikrofond är att hitta finansiering när vanliga banker inte vill. Företaget/ föreningen har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån. Kooperativet har hittat en fin lokal men hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år. Och föreningens EU finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedel kommer. Här kan en Mikrofond gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga borgen.

Är din förening intresserad - ta kontakt med oss!
 

Mackinitiativ i Uppsala län

De senaste åren har väldigt många mackar, speciellt på de mindre orterna, stängts.

På några av dessa ställen har den lokala initiativ tagits för att behålla servicen på orten och fortsätta driva sin mack.

Mångfaldssamarbete i Uppsala län

Under 2011 inleddes ett  samarbete mellan Hela Sverige ska leva - Uppsala län och Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU) för att, som en förstudie till ett projekt, anordna en mångfaldskonferens i Uppsala.

Konferensen syfte var att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för samverkan mellan olika sektorer i länet i frågor som rör landsbygdsutveckling, kompetens- och kulturutbyte, samt att finna nya former för samverkan mellan länets landsbygdsföreningar och invandrarföreningar.

Projektet "Mångfald som möjlighet på Uppsalas landsbygd" resulterade i en mångfaldskonferens i Uppsala Konsert & Kongress den 27 oktober 2011.

Slutrapport från mångfaldskonferensen finns för nedladdning här, och går att beställa gratis från Hela Sverige ska leva - Uppsala län.

Efter mångfaldskonferensen har samarbetet mellan Hela Sverige ska leva - Uppsala län och SIU fortsatt, med det gemensamma pilotprojektet "Framtidsutveckling med integration på landsbygden". Projektet, som även drevs i samarbete med Arbetsförmedlingen i Uppsala, Uppsala kommun och Leader Upplandsbygd, erbjöd utlandsfödda utbildning och praktikplatser på gårdar och turistanläggningar på landsbygden i Uppland. Slutrapport från detta projekt finns för nedladdning här, samt går att beställa gratis från Hela Sverige ska leva - Uppsala län.
 

Naturturism och hälsoturism

Den 10 april 2013 anordnades en inspirationskonferens med Marturism och Maria Kjellsträm från Åre. Seminariet finansierades av Leader Upplandsbygd, Turismakademin och Visit Uppland.

På en återträff den 13 september samlades några av konferensdeltagarna, tillsammans med Studiefrämjandet, för uppföljning.

Dokumentation: 

Anteckningar från inspirationskonferensen.
 

Olandsbygdens Turism

Den 26 juni 2012 var det genomgång och presentation av Leaderprojektet att ta fram Olandsbygdens turistgrupps hemsida.

Projektet startade våren 2011, med målet att stimulera besöksnäringen genom att utveckla bygden utefter väg 288 från Rasbo mot Alunda och ut mot Roslagskusten.

Ett nätverk av olika intressenter med anknytning till Olandsbygden har samlats och diskuterat hur bygden kan synliggöras som besöksmål, samt hur besökare dels ska kunna hitta information om vad bygden kan erbjuda, och dels ska förmås att stanna kvar längre i området.

Nätverket har gemensamt arbetat för, och fortsätter att arbeta för, att Olandsbygden ska bli attraktiv för besökare.
 

Arrangörskap

Projektet "Arrangörskap" pågick i Uppsala län under vintern 2010 och våren 2011.

Här finns de två dokument som projektet resulterade i: