Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

HELA SVERIGE SKA LEVA - UPPSALA LÄN

Hela Sverige Ska Leva - Uppsala län är en partipolitisk och religiöst obunden, ideell förening som är knuten till rikets organisation l Hela Sverige Ska Leva. Föreningen har sitt säte i Uppsala.

Vår värdegrund.

Vår värdegrund bygger på kriterierna "demokrati", "mångfald", "hållbarhet" och "jämställdhet". Dessa horisontella kriterier finns med i allt det arbete vi gör och de projekt vi driver.

Vårt syfte,

Vårt syfte är att stärka lokala utvecklingsgrupper  och andra medlemmar med lokal utveckling till uppgift. Verksamheterna ska ge en demokratisk, ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i hela länet. Det gör vi genom att skapa nätverk initiera till projekt och vid behov starta utbildningsinsattser. Vi utgå från de behoven som finns hos de lokala utvecklingsgrupperna och andra medlemmar i deras arbete för en levande landsbygd.

Vårt arbete.

Vi arbetar ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper  , medlemsorganisationer och andra föreningar samt myndigheter, organisationer och övriga intressenter.

Vi jobbar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att stimulera erfarenhet, sprida god exempel, bilda opinion och påverka politiker.

KANSLI

Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Stavby Bygdegård

Stavby by 110

74794 Alunda

E-post: info[at]lbruppsala[dot]se

Mobil 070 299 42 22

Organisationsnr: 802430-0728