Hoppa till innehållet

Kommer ut fyra gånger om året

INFORMATION FRÅN Hela Sverige - UPPSALA LÄN

LÄS VÅRA MEDLEMSBREV

Medlemsbrev 3 2019

Medlemsbrev 2 2019

Medlemsbrev 1 2019

Medlemsbrev 2018

Medlemsbrev 3 2018

Medlemsbrev 2 2018

Medlemsbrev 1 2018

Medlemsbrev 2017

Infobrev nr 4 2017
Infobrev nr 3 2017
Infobrev nr 2 2017
Infobrev nr 1 2017
Infobrev nr 4 2016.
Infobrev nr 3 2016.
Infobrev nr 2 2016.
Infobrev nr 1 2016.
Infobrev nr 4 2015.
Infobrev nr 3 2015.
Infobrev nr 2 2015.
Infobrev nr 1 2015.
Infobrev nr 2 2014.
Infobrev nr 1 2014.
Infobrev nr 2 2013.
Infobrev nr 1 2013.
Infobrev nr 3 2012.
Infobrev nr 2 2012
Infobrev nr 1 2012.

UPPSALA LÄNS BÄSTA LOKALA UTVECKLINGSGRUPP

Varje år delar länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län ut ett pris till en lokal utvecklingsgrupp som på ett bra sätt arbetar för sin bygds utveckling.

Årets Lokala Utvecklingsgrupp i Uppsala län vinner 5000:-, samt nomineras till Hela Sverige ska levas rikstäckande utmärkelse Årets lokala utvecklingsgrupp i hela landet.

Priset delas ut vid Hela Sverige ska leva - Uppsala läns höstmöte.

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2018

Priset delades av: Husbu-Sjutolfts Hembygdsförening och Stavby 4H

Stavby 4H Motivering: För sitt arbete med Stavby- en glesbygd på G! Grusgropen i Stavby samt natur och kulturstigen i Stabys närområde har blivit en mötesplatser och upplevelser för gamla och unga inte bara från Stavby även besökare från andra orter. Man håller hela tiden på att vidareutveckla verksamheten Husby-Sjutolfts

Hembygdsförening Motivering: Föreningen har, genom att utveckla och skapa nya aktiviteter i bygden, starkt bidragit till att öka kunskapen om närområdet. De har också ordnat mötesplatser för ortsbor och besökare.

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2017

FJÄRDHUNDRALAND EKONOMISK FÖRENING

med motiveringen:

För sitt arbete med att utveckla besöksnäring och skapa nya samarbeten. Det har skapats sammanhållning i bygden som möjliggör en hållbar utveckling och ett växande samhälle. De har med stark fokusering på att alla vinner på samarbete fått en mycket positiv anda som sträcker sig långt utanför den egentliga besöksnäringen.

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2016

UTVECKLA ÖRBYHUS TOBO VENDEL

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2015

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN SOCIETETSHUSET KÄLLÖR

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I SVERIGE 2014

 Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2013

MORGONGÅVA BYALAG 

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP I UPPSALA LÄN 2012

RAMHÄLLS BYGDEGÅRDS- OCH HEMBYGDSFÖRENING