Hoppa till innehållet

För utveckling och samarbete i bygden!

LOKALA UTVECKLINGSPLANER

Att ta fram en lokal utvecklingsplan innebär att alla i en bygd - tillsammans och på lika villkor - deltar i arbetet med att ta fram en långsiktig viljeinriktning när det gäller hur man vill forma sin egen framtid i bygden, samt hur man ska nå dit.

Vid arbetet med framtagandet av lokala utvecklingsplaner för en bygd är det  viktigt att man har en helhetssyn. Därför används en metodik som både ger ett snabbt  resultat och en långsiktighet för ett framtida visionsarbete.

Läs HSSL Uppsalas broschyr om Lokala Utvecklingsplaner 

Hela Sverige ska leva har tagit fram ett enkelt planeringsverktyg för lokala grupper - läs här!

LOKALA UTVECKLINGSPLANER

De lokala utvecklingsplaner som tagits fram i Uppsala län:

LEA - lokalekonomiska analyser

Den lokalekonomiska analysen (LEA) är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt i den egna bygden. För att stimulera samarbete mellan till exempel privat, offentlig och ideell sektor är ofta ett lokalt perspektiv på ekonomin viktigt. För att kunna se var utvecklingspotentialerna finns behöver man känna till vilka pengar som finns och hur mycket som konsumeras av varor och tjänster.

För att göra en LEA krävs underlag i form av tabeller och diagram som beskriver lokalsamhället. Lokalsamhället kan vara en församling, ett postnummerområde eller ett område som gruppen själv ritat in på en karta.

Läs också mer om LEA på Leader Upplndsbygd

Här kan du hitta exempel på LEA i regionen:
LINN Husby-Långhundra 
Sigtunahalvön