Hoppa till innehållet

Lista över länets lokala utvecklings-grupper

199 lokala utvecklingsgrupper är medlemmar i Uppsala län. 191 av dem finns med i Hela Sverige ska levas nationella Kunskapsbank.

Klicka på gruppens namn för mer information.

Enköping
Altunagården
Boglösa Hembygdsförening
Brunnagården
Enköpingsnäs Bygdegårdsförening
Fjärdhundraland
Frösthults Bygdegårdsförening
Hjälsta bygdegårdsförening
Härkeberga Gille HBF / Litslena Hem & Samhälle
Härnevi Bygdegårdsförening (föreningsgård)
Löts Bygdegårdsförening
Mälarlandet
Mälarlandet - Domta-Grisen
Mälarlandet - Folsberga Gård
Mälarlandet - Höljers Biodling
Mälarlandet - Jungby Gård
Mälarlandet - Lidingby Gård
Mälarlandet - Mona & Ivans Fisk
Mälarlandet - Ronna Gästabud
Mälbygården
Nibble Gård
Petersbergs Gård
Skolstabygdens Intresseförening
Sparrsätra-Breds Hembygdsförening
Sycklinge Gård
Säfsta Bygdegårdsförening
Säva Gården
Torstuna Bygdegårdsförening
Torstuna Hembygdsförening
Torsvi fiber
Trögdsgården
Ung Kraft Enköping
Veckholms Pastorats Hembygdsförening
Åloppe Ekonomiska Förening
Österunda Bygdegårdsförening
Heby
Arena Tegelsvallen
Bjurvalla Bygdegårdsförening
Enåkers Bygdegårdsförening
Enåkers Hembygdsförening
Folkets Hus & Parker i Heby
För Bygdens Bästa, FBB
Gröna Kunskapshuset
Harbo Hembygdsförening
Harbo sockenråd
Heby Folkets Hus & Park
Heby Södra Turistnätverk
Huddunge hembygdsförening
Huddunge Utvecklingsgrupp
Huddungebygdens Framtid
Hårsbäcks byalag (bygdegårdsförening)
Hårsbäcks Bygdegårdsförening
Häst i Heby
Ingbo Källor & Kvarn
Kyrkstigen
Morgongåva Byalag
Morgongåva SK
Nordmyrans intresseförening
Nya Tärnsjöbygdens Framtid
Olpersgården
Ortsamverkan i Nätverk
RTG-Byalag
Runhällens Byalag
Råsbo Intresseförening
Tärnsjö Arrangörsförening
Tärnsjö Slöjd- och Hantverksförening
Tärnsjöbygdens Framtid
Vansjön-Nordsjöns Väl
Vittinge Byalag
Vittinge Församling
Vittinge IK
Vittinge-Morgongåva lokala utvecklingsgrupp
Vittninge Hembygdsförening
Västerlövsta Hembygdsförening
Östahalvöns Intresseförening
Östervåla Hembygdsförening
Östervåla Utvecklingsråd
Håbo
Håbo Härads Hembygdsförening
Håbo Kultur- och Hembygdsförening
Mälarlandet - Brunnsta Gård
Resepaket i Uppland
Skokloster Bygdegårdsförening
Övergrans Bygdegårdsförening
Övergrans Jordbruk
Knivsta
Blå Wingen
Husby Långhundra Hembygdsförening
Knivsta Hembygdsgille
Krusenbergs Byalag
Laggagården Byggnadsförening
Staffansgården
Vassunda Bygdegårdsförening
Östuna Bygdegårdsförening
Tierp
Fagervikens Bygdegårdsförening
Hållnäs Bygdegårdsförening "Gröna Lund"
Hållnäs Sockenråd
Hållnäs Utvecklingsbolag
Idé- och utvecklingsgrupp Karlholm
IOGT-NTO 1969 Söderborg
Lövsta Bygderåd
Strömsbergs Bruksgille
Söderfors Hembygdsförening
Tegelsmora Hembygdsförening
Tierps Hembygdsgille
Tierps Riksteaterförening
Tierps Sockens Hembygdsförening
Träffen Mehedeby
Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel
Vendels Bygdegårdsförening
Årböle Byalag
Ängsbolagets Bygdeförening
Österlövstagården (Åkerby Bygdegårdsförening)
Uppsala
Almunge Bygdegårdsförening (HV-gården)
Balingsta Hembygdsförening
Bergsbrunns bygdegårdsförening (Kamratgården)
Björklinge hembygdsförening
Bondkyrko Hembygdsförening
Bygdegårdsföreningen Hall 2000
Bälinge Bygdegårdsförening
Börje-Net Väst Ekonomisk förening
Börje-Net Öst Ekonomisk förening
Coompanion
Dalby Bygdegårdsförening
Danmarks Bygdegårdsförening
Danmarks Hembygdsförening
Faringe Bygdegårdsförening
Fyris Park
Föreningen Verkstan, Valegården
Hagby Bygdegårdsförening
Hela Sverige Ska Leva - Uppsala Län
Intresseföreningen Wattholma Bruksgårdar
Jumkilsgården
Järlåsa Bygdegårdsförening
Knutby i Samverkan
Knutbygården
Läbyvad
Läbyvad Hembygdsförening
Länna Byalag
Panikteatern
PRO Björklinge
Ramsta Bygdegårdsförening
Rasbo i Samverkan
SIU - Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala
Skogstibble Hembygdsförening
Skuttunge Bygdegårdsförening
Skyttorps Bygdegårdsförening
SPF Sävaådalen
Stavby 4H
Stavby Bygdegårdsförening
Stiftelsen Börje Idrottsgård
Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län
Tensta Bygdegårdsförening
Tuna 4H
Tuna Bygdegårdsförening
Ulsbygdens Bygdeförening
Upplands Fotbollförbund
Uppsala Bygdegårdsdistrikt
Uppsala Näs Bygdegårdsförening
Vattholma i Samverkan
Viksta Bygdegårdsförening
Åkerby Bygdegårdsförening
Åkerlänna Bygdegårdsförening
Ålands Bygdegårdsförening
Ålands Hembygdsförening
Ärentuna Bygdegårdsförening
Övre Jumkils Bygdegårdsförening
Älvkarleby
Gårdskär Nu
Gårdskärs Bygderåd
Östhammar
Alunda Företagarförening
Alunda Utvecklingsgrupp
Andersbo Bygdegårdsförening
Dannemora JUF Bygdegårdsförening
Fyris Östra Källor
Granhälla Bygdegårdsförening
Gräsö Bygdegårdsförening
Gräsö Bygdekommité
Gräsö Hembygdsförening
Gräsö Skärgårdsråd
Hökhuvuds Bygdegårdsförening
Kelinge Bygdegårdsförening
Morkarla Bygdegårdsförening
Norrboda Bygdegårdsförening
Norrskedika Bygdegårdsförening
Norrögården
Olands Hembygdsgille
Ramhälls Bygdegårdsförening
Ranch Siikavaara
Sanda Bygdegårdsförening
Skoby-Jönninge Byalag
Societetshuset Östhammar
Söderögårdens Bygdegårdsförening
Söderöns Bygdekommitté
Söderöns utvecklingsgrupp
Upplands Ekeby Bygdegårdsförening
Upplands-Ekebys Utvecklingsgrupp
Vallonbruk i Uppland
Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset
Öregrunds Utvecklingsgrupp