Hoppa till innehållet

Så här gör du för att bli medlem.

Medlemskap

Medlemskap i Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län 

Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län är öppet för alla lokala utvecklingsgrupper, föreningar och folkrörelser på lokal och regional nivå som verkar för Hela Sverige ska leva - Uppsala läns ändamål, som delar vår värdegrund och aktivt bidrar till den lokala utvecklingen och en levande landsbygd.

Lokala utvecklingsgrupper

204 lokala utvecklingsgrupper är medlemmar i Hela Sverige ska leva - Uppsala län. 195 av dem finns med i Hela Sverige ska levas nationella kunskapsbank Bygdebanken.

Så här gör du för att se dessa:

  • Klicka på BYGDEBANKEN i den röda menyn högst upp på denna sida.
  • Under rubriken LÄN i SÖK I BYGDEBANKEN, markera Uppsala län, och klicka på SÖK-knappen.
     

För att hålla Bygdebanken aktuell är det viktigt att få in uppgifter från er som är medlemmar!

Meddela därför info[at]lbruppsala[dot]se alla ändringar.

Regionala medlemsorganisationer

Följande organisationer är medlemmar i Hela Sverige ska leva - Uppsala län:

 Följande organisationer är vi [Hela Sverige ska leva Uppsala län] medlemmar i: 

VARFÖR BLI MEDLEM?

Det finns många fördelar med att vara medlem i Länsbygderådet Hela Sverige ska leva - Uppsala län!

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem i Länsbygderådet Hela Sverige ska leva Uppsala län. 

Medlemmar får du vårt nyhetsbrev minst två gånger per år. Medlemmar får också möjlighet att vara med på de utåtriktade aktiviteter som vi genomför, exempelvis utbildningar och temadagar. På vår hemsida finns information om vad som händer och sker i vårt län. Medlemmar har också möjlighet att få vägledning i arbete med egna projekt och blir en del av det nätverk som Länsbygderådet är.

Medlemmar får även riksorganisationens nyhetsblad som kommer fyra till fem gånger om året. Här finns information om vad Hela Sverige ska leva, nationellt, tycker i aktuella frågor, vilka projekt som pågår, aktuella skrifter och annat. Läs mer om riksorganisationen här!

Medlemmar får en kostnadsfri försäkring genom riksorganisationen för dej och din utvecklingsgrupp via byalagsförsäkringen, en grundförsäkring som täcker de flesta gruppernas behov. Läs mer om byalagsförsäkringen här

HUR BLI MEDLEM?

För att bli medlem i Hela Sverige ska leva - Uppsala län, använd denna blankett:

Ifylld blankett skickas till vårt kansli via e-post eller post.

För mer information eller frågor om medlemskap, kontakta kansliet på info[at]lbruppsala[dot]se.