Hoppa till innehållet

Macken i Norrbotten som får Sverige att fungera.

I storstäderna menar många att den som väljer att bo på en liten ort också avsäger sig rätten till grundläggande service och ”får skylla sig själv”. Men faktum är att de små orternas service och överlevnad är livsnödvändigt för hela landet.
Bymacken i Moskosel bidrar till att både gruv- och skogsindustrin kan fungera och fortsätta dra in pengar till statskassan.


Sverige är ett långt land med stora avstånd där 98% av ytan utgörs av det vi kallar landsbygd. Här finns många små byar som av vissa ses som olönsamma. Men de små orterna gör att själva flödena från en del av landet till en annan fungerar. Både vad gäller mat och andra förnödenheter som transporteras från landsbygden till storstaden. Men även vattenkraft, skog, gruvor och andra näringar bygger mycket av vårt välstånd. Och inte minst – för att människor ska kunna ta sig mellan olika delar av landet.

Lastbilar går sönder då och då. Tågen drabbas av signalfel. Om det inte finns verkstäder, bensinstationer och bärgningsbilar längs transportlederna brakar systemet ihop. Och för att allt detta ska finnas måste det också gå att bo här.

Moskosel ligger vid E45:an i Arvidsjaurs kommun och är en av orterna längs inlandsbanan. När den lokala macken lades ner 2006 fick byborna fem mil att köra till närmaste mack. Något som skulle betyda döden för byn på sikt. Men byborna vägrade acceptera detta och idag driver de byamacken Moskosel Petrol – något som gagnar all trafik som passerar förbi på E45:an.

– Bara något halvår tidigare hade byns livsmedelsaffär lagts ner – i ett slag var all service borta berättar Lennart Jakobsson, en av eldsjälarna bakom byamacken.

– Efter ett byamöte bestämde vi oss för att göra allt vi kunde för att få tillbaka en mack. Det hade kommit smarta lösningar där all teknik fick plats i en container och kostnaden blev hanterbar. Via ett Hela Sverige ska Leva-projekt gick länsstyrelsen in med 50 procent, det vill säga 375.000 kronor. Resterande ordnade vi själva och samtliga 13 företagare i byn har gått in som andelsägare tillsammans med Arvidsjaurs kommun och privatpersoner från Moskosel och hela Norrbotten.

Moskosel ligger strax intill Inlandsbanan i en trakt som dominerats av skogsbruk och vattenkraft. Femton kilometer nordväst om Moskosel finns besöksmålet Trollforsarna omgivna av mellan 400 och 500 år gammal skog. Det är i naturrik landsbygd som denna som en stor del av Sveriges välstånd skapas. Här finns vattenkraften, skogen och gruvorna. Till Arvidsjaurs och grannen Arjeplogs kommuner kommer bilproducenter från hela världen för att testa sina nya fordon om vintern – något som även leder till allt fler turister. 

Innan byamacken i Moskosel öppnade fanns det bara en mack i Arvidsjaur, sedan kom nästa inte förrän i Kåbdalis tio mil norrut. Det hände att förbipasserande inte trodde att det på fullt allvar kunde vara så långt mellan mackarna, chansade och sedan blev stående.

– Det finns inte en enda i byn som inte levererat bensin till någon nödställd.

– E45:an är en pulsåder, en starkt trafikerad väg med många tunga fordon och lastbilar som försörjer hela landets basnäringar förklarar Kristina Grubbström, landsbygdssamordnare vid Arvidsjaurs kommun.

– Här finns rötterna till Sveriges framgång och vårt välstånd. Om det inte går att leva och verka i orter som Moskosel så stannar Sverige.