Hoppa till innehållet

Läs mer om hur du kontaktar oss!

Hela Sverige ska leva  Stockholms län styrelse 2019

ordförande  AU     Jan Runfors,                jan.runfors@gmail.com    

Ordförande  AU    Ascha Ismali                ashacadar@live.com
                              nyval

Sekreterare, AU   Conny Mörke                conny.morke@telia.com           

Kassör          AU    Per Israelsson             per_israelsson@telia.com    

Ledamot              Nikola Vojnovic              mirjana.vojnovic@hotmail.com
                            nyval

Ledamot               Louise Modig Hall         louise.modighall@hotmail.se

ledamot                 Larissa Godlewski        larissa_god@hotmail.com

Ledamot               Philip Lönegren             philip.lonegren@blavagen.nu

Ledamot              Joseph Tekle,                 j.tekle@yahoo.se

Ledamot              Fazal ur Rehman           fazal.u@hotmail.com

AU arbetsutskott            för  att skicka e-post klicka på länken eller kopiera till din e-post 

Våra revisorer 
Revisor                Tekola Worku
Revisor suppl.     Hans Danielson,

Valberedning      Ulla-Mai Ceder Lindberg,   
                           Marianne Nord,                   

Hela Sverige ska leva, Stockholms län,
Box 45008, 104 30 Stockholm

Kontakt:
Ordförande Jan Runfors,  076 213 78 36

och ordförande   Ascha Ismali    epost