Hoppa till innehållet

När, var och vilken tid ?

Styrelsemöten 2018

Den nya styrelsen kommer att konstituera sig den 9 maj 

Verksamhetsberättelse 2017 har signerats av styrelsen och kommer tillsammans med verksamhetsplan 2018 och budget att snarast läggas ut på hemsidan och skickas till våra medlemmar.   

eventuella frågor besvaras av Jan Runfors , klicka vidare på styrelsen för mer info