Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

Vi är

Rådet är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi är ett länsbygderåd. Vi samarbetar med kommun, landsting och stat för att stärka förutsättningarna för lokalt utvecklingsarbete och social ekonomi.

Våra medlemmar är: Föreningar som arbetar med att utveckla sin hembygd och kommun, byalag, hyresgästföreningar, föreningsråd, folkbildningsorganisationer, lokala kooperativa utvecklingscentra, alternativa banker, distriktsorganisationer av hembygds- och bygdegårdsförbund.

 

Vi gör 

  • Sprider kunskap och metoder för mobiliseringsarbete genom seminarier och annan utbildning
  • Genomför temaseminarier; miljö, kultur, bostäder, service etc.
  • Informerar om möjligheter till EU-stöd och andra finansieringsvägar
  • Stimulerar framväxten av kommunbygderåd och liknande lokala nätverk
  • Initierar och sprider information om aktiviteter som stärker samhörigheten inom och mellan stad, tätort, landsbygd och öari länet
  • Ordnar möten för erfarenhetsutbyte och inventering av vilket stöd som behövs/önskas
  • Erbjuder stöd och utbildning för att utvecklamedlemsföreningarnas arbete
  • Deltar i samverkansarbete för att stärka den sociala ekonomin i länet den gemensamma Plattformen för lokal utveckling med social ekonomi i Stockholms län. Ansvarar programområdet lokal mobilisering.