Hoppa till innehållet

Läs mer om vilka vi är och vad vi gör!

Stockholms län

Vi är 

en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi är ett länsbygderåd. Vi samarbetar med kommun, landsting och stat fö att stärka förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete och social ekonomi.

Våra medlemmar är; föreningsråd, folkbildningsorganisationer, lokala kooperativa utvecklingscentra, alternativa banker distriktsorganisationer av hembygds-och  bygdegårdsförbund 

Vi gör

  • Sprider kunskap och metoder för mobiliseringsarbete genom seminarier och annan utbildning 
  • Genomför tema seminarier ; miljö kultur bostäder  service etc
  • Informerar om möjligheter till Eu stöd och andra finansierings vägar 
  • Stimulerar framväxten av kommunbygderåd och liknande lokala nätverk   
  • Initierar och spridet information om aktiviteter som stärker samhörigheten inom och mellan stad, tätort landsbygd och  öar i länet. 
  • Ordnar möten för erfarenhetsutbyte och inventering av i vilka stöd som behövs / önskas
  • Erbjuder stöd och utbildning för att utveckla medlems föreningarnas arbete
  • Deltar i samverkanarbete för att stärka den sociala ekonomin i länet och den gemensamma plattformen för lokal utveckling med social utveckling i Stockholms län 
  • Ansvara för programrådet i den lokala mobiliseringen.

Stockholm 2019