Hoppa till innehållet

Lista över länets lokala utvecklingsgrupper!

För att dina uppgifter skall bli godkända var snäll och läs dena länk , gå sedan vidare. 

När du gjort dina förändringar, markerar du med ett  X i nedre delen av formuläret dvs godkänner att Hela Sverige får behandla dina personuppgifter .......

Klicka på gruppens namn för mer information.

34 lokala utvecklingsgrupper är medlemmar i Stockholms län. 13 av dem finns med i Hela Sverige ska levas nationella Kunskapsbank.

Ekerö
Svartsjö Byalag
Haninge
Koif Ecuador
Ornö Skärgårds Intresseförening
S. Skärgårdens Intresseförening
Nacka
Berus
Norrtälje
Arholma Byalag
Arholma Företagarförening
Björkö-Arholma Hantverkarfören.
Coompanion Roslagen
Företagarna Skärgården
N:a Skärgårdens Utvecklingsgrupp
Tanke & Handling
Sigtuna
George Graham Foundation
Sollentuna
Byalaget Hamnlyckan
Solna
Föreningen Ett levande Hagalund
Stockholm
Bredängs Utvecklingsråd
Ffbu Föräldrafören Barn och Ungdom i Botkyrka
Föreningen Jakobsbergs Gård
Hökarängens Stadsdelsråd
Kulturkafe Tensta Träff ek.för.
Lh Hasselfjärden
Lh-Kommittén Visbyringen
Macondo Svensk Colombiansk Förening
Rågsveds Hagsätra Samhällsförening
Solberga Natur
Spånga Blåbandsförening
Södertälje
Oaxens Bygdegårdsförening
Vaxholm
Tynningö-Ramsö Byalag
Värmdö
Mellanskärgårdens Intressefören.
Nämdö Hembygdsförening
Stavsudda Intresseförening
Österåker
Ljusterö Skärgårdsförening
Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening