Hoppa till innehållet

Bli medlem hos oss

Hela Sverige ska leva region Stockholms län, org nr 802407-7433, är öppet för alla lokala utvecklingsgrupper, föreningar och folkrörelser på lokal och regional nivå som verkar för att Hela Sverige ska leva.

Det finns många fördelar med att vara medlem i Länsbygderådet!  hos oss gäller GDPR 

Alla medlemmar är synliga på internet och ingår i ett kontaktnät/nätverk

Ni får vårt lokala nyhetsblad minst tre gånger per år och däremellan tips om vad som är på gång i länet.

Ni  kan  få vägledning i arbete med egna projekt och vara med på  utåtriktade aktiviteter som vi genomför, exempelvis konferenser, utbildningar och temadagar.

Medlemsavgifter:

   100 kronor för lokal förening/grupp med enskilda medlemmar
   200 kronor för lokal förening med föreningar som medlemmar
1 000 kronor för länstäckande medlemsorganisation
   100 kronor för stödmedlem (enskilda personer)

Hela Sverige skall levas nyhetsblad

Ni får även riksorganisationens nyhetsblad som kommer fyra till fem gånger om året. Här får ni information om vad Hela Sverige ska leva, nationellt, tycker i aktuella frågor, vilka projekt som pågår, aktuella skrifter och annat.  Läs mer om riksorganisation och länsbygderåd här!  

HUR GÖR MAN FÖR ATT BLI MEDLEM?

För att bli medlem i Hela Sverige ska leva Länsbygderådet i Stockholms län, maila till oss! och vår kassör Per Israelsson du kan även göra er inbetalning på

Vill du skicka en rad :

Hela Sverige ska leva, Stockholms län,
Box 45008, 104 30 Stockholm

Nordea Plusgiro 4285101-04
Tänk på att notera fullständigt namn inkl kontaktperson 

För mer information eller frågor om medlemskap, kontakta någon av oss
i styrelsen här