Hoppa till innehållet

Region Stockholms Län

långfärdsskridskor
på frusen sjö
vackert eller hur!

Välkommen till Hela Sverige skall leva Stockholms län

Hela Sverige ska leva Stockholms Län  är den regionala avdelningen. Vår organisation är öppen för alla lokala utvecklings grupper, föreningar och folkrörelser på lokal och regional nivå som verkar för att Hela Sverige ska leva. Det finns många fördelar med att vara medlem i vår länsavdelning.
Alla medlemmar är synliga på internet och ingår i ett kontaktnät/nätverk. Du får vårt lokala nyhetsbrev minst tre gånger per år och däremellan tips om vad som är på gång i länet. Ni kan också få vägledning i era projekt och få vara med på utåtriktade aktiviteter som vi genomför, exempelvis konferenser, utbildningar och temadagar.

Vår gemensamma Landsbygdspolitik  läs mer här  

Klicka här för att följa oss på Facebook och att göra inlägg.

Vi önskar oss ett år med ökande samarbeten för en region i balans
där stad och landsbygd samverkar för en lokal och
regional hållbar utveckling.
Jan Runfors, ordförande med styrelse

 

 
 

Nyheter


Våra sociala media