Hoppa till innehållet

Nyhetsbrev oktober-2012

Länsbygderådet Sörmland
Nyhetsbrev oktober 2012
Hej!
Ungefär varannan månad kommer vi att skicka ut Nyhetsbrev med aktuell
information, tips om aktiviteter och kompetensutvecklande insatser och
annan som vi hoppas är intressant för föreningslivet på landsbygden.


Finansiera din projektidé eller ditt projekt med
Crowd funding
Crowd funding används inom en mängd olika områden som ett sätt att söka
finansiering. Det kan handla om välgörenhetsprojekt, artister som söker stöd
från sina fans, journalistiska projekt, för att samla in startkapital ti ll ett företag,
en aktivitet eller satsning inom kulturområdet (sång, musik, teater, idrott,
mat, dryck m.m.). Crowd finansiering har blivit allt vanligare i Sverige
genom att kommuner och andra organ använder sig av metoden.
Inspiratör är Max Valentin.
Max är VD för Fabel Kommunikation och initiativtagare ti ll Crowdculture -
en plattform för crowdfunding av kulturprojekt.

Skrivelser för levande landsbygd
Styrelsen har under sommaren och hösten ställt samman
fyra skrivelser. Här följer en kort resumé av var
och en av dem.
För det första skrev vi ett remissvar till Regionförbundet
Sörmland på deras nya strategiplan--
Sörmlandsstrategin 2020. Vi pekar på att vi saknar ett
underifrån perspektivet i strategin och att de mål som
satts upp är diffusa och svåra att mäta. Formuleringen
om bredbandsutbyggnaden är oklar samt att målet med
kommunikationsutbyggnaden för väg- och tågnätet är otydlig.
Landsbygdsdepartementet och minister Eskil Erlandsson har fått en skrivelse där vi ifrågasätter
regelverket kring skyltningen på landsbygden, framför allt s.k. säsongsskyltning.
Företagare på landsbygden är beroende av att kunna skylta om sin verksamhet invid länsvägar
eller andra större vägar.
Vikten av bredbandsutbyggnad på landsbygden har tillskrivits berörda statsråd och den den
s.k. Sörmlandsbänken. Vi är övertygade om att en snabb utbyggnad av bredbandsnätet är
en förutsättning för en positiv utveckling av landsbygden.. Ett stort antal lokala byalag driver
engagerat frågan och nu lyfter den till riksplanet också.
Landstinget Sörmland har fått en skrivelse om och att köpa in hjärtstartare och placera ut
på landsbygden. Ett antal idrottsföreningar har deltagit i Landstingets satsning "Ett hjärtsäkrare
Sörmland" och fått utbildade HLR-instruktörer i sina föreningar. Att dessa föreningar
skulle ha en hjärtstartare på sin idrottsplats anser vi är en naturlig förlängning av satsningen.
Den senaste i raden av skrivelser har även den landat på Eskils Erlandssons skrivbord. Där
lyfter vi frågan om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Gårdsförsäljning
av lokalproducerad alkohol är en naturlig del av landsbygden och dess näringsliv och besöksnäring
i Europa i övrigt. Mot den bakgrunden är det uppseendeväckande att det i Sverige
inte skall gå att få köpa med sig en flaska vin eller några öl vid ett gårdsbesök i Sverige.
Genom att tillåta gårdsförsäljning skulle vi få fler möjligheter att utveckla landsbygden,


Kontaktuppgifter till styrelsen i Länsbygderådet Sörmland
Ordförande:
Rolf Hallström, Jönåker, rolfhallstrom@yahoo.se 070-741 08 40
Kassör:
Kent Gustafsson, Runtuna, runtunakvarn@hotmail.com 070-482 33 07
Sekreterare:
Lotta Prennfors, Eskilstuna, lotta.prennfors@gmail.com
Ledamöter:
Inga Lill Fredriksson,Gnesta, ingalill.fredriksson@glocalnet.net 073-026 34 91
Eva von Heideken, Malmköping, heideken@telia.com 070-594 41 18
"Carla" Swenson, Nyköping, carla.sw@hotmail.com 070-270 84 34
Fredrik Appelgren, Katrineholm, vera.app@telia.com 070-213 14 08
Kristina Simonsson, Valla, kristina@aby-simonsson.se 076-160 14 26
Karin Ericson, Eskilstuna, karin.ericson@glocalnet.net 070-660 87 81


Lägg mindre pengar på energi och
få mer energi till er verksamhet.

Vilka energitjuvar finns på er anläggning?
Hur kan ni sänka er energiförbrukning?
Hur skapar ni en långsiktig energiplan för er anläggning?
Innehåll
- Information om projektet: Klimatsmart förening
- Föreningsexempel från Kalmars tre och Katrineholms två Pilotföreningar
- Hur går en energirådgivning till. Energiråd för er som vill kolla upp er anläggning
- Bidragsmöjligheter till klimatsmarta åtgärder på anläggningen
- Utbildningsmaterialet KlimatSMART förening
- Hur ni går vidare

Landsbygdsriksdagen i Ronneby
Första helgen i september hölls Landsbygdsriksdagen i Ronneby. Rolf Hallström
och Kristina Simonsson representerade Länsbygderådet. Kanske var du också
där.
Rolf och Kristina återkommer i nästa Nyhetsbrev om sina intryck och om något
kommer att göra avtryck i Länsbygderådets fortsatta arbete.
Bli medlem i Sörmlands Länsbygderåd, en del av HSSL Hela
Sverige Ska Leva


Länsbygderådet vill se fler föreningar som medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kr
för länsorganisationer och 100 kr för enskilda föreningar och avser ett kalenderår.
För att bli medlem--sätt in medlemsavgiften på plusgiro 139 25 42--5.
Ange föreningens namn och kontaktperson med e-postadress.
Insättning av medlemsavgift för nya föreningar hösten 2012 gäller medlemskap för
2013. Medlemsföreningar som ej betalat för 2012 påminns i särskilt meddelande.
www.hssl.se