Hoppa till innehållet

Om oss

Om Oss

Länsbygderådet Skaraborg bildades i slutet av 1990. Under 2008 bytte vi namn till Hela Sverige ska leva, Skaraborg för att lättare bli sammankopplade med riksorganisationen. Vi samarbetar främst med lokala utvecklingsgrupper men även med kommuner, regionen och organisationer som är viktiga att ha med i allt utvecklingsarbete. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Vår verksamhetsidé är att arbetet ska komma ur ett underifrånperspektiv och att allt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för ett hållbart samhälle.

Vi vill stödja lokal utveckling och stimulera lokal samverkan. I press och på sociala medier vill vi väcka opinion i frågor som är förknippade med landsbygdsutveckling, bland annat kontanthantering, byskolor och projektfinansiering.

Inom Västra Götaland har vi samarbete med övriga länsbygderåd, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen, för att samordna gemensamma frågor.

Vad kännetecknar en lokal utvecklingsgrupp

Det finns många kännetecken för lokala utvecklingsgrupper/föreningar. Små som stora har båda sin särprägel och viktiga roll för arbetet med sin bygds utveckling.

Arbetet kan röra sig inom breda områden som t.ex. kultur, samlingslokaler, turism, idrott, trivsel och fester m.m.

Utvecklingsgrupperna är mycket duktiga på att ta tillvara bygdens gemensamma intressen och företräda bygden i olika sammanhang.

En lokal utvecklingsgrupp ska vara öppen för alla och arbeta demokratiskt. De allra flesta grupper är ideella föreningar och det geografiska området för gruppen är oftast byn eller församlingen.