Hoppa till innehållet

Inbjudan till medlemsmöte i Höör.

Välkomna till medlemsmöte den 9 januari.

Hur går vi vidare utifrån Byaplansträffen?
Lokalekonomisk analys (LEA)
- vad är det?

  • Connie Asterman, ordförande Hela Sverige ska leva Skåne, hälsar välkommen
  • Förslag till ändring av Hela Sverige ska leva Skånes stadgar
  • Anna Eklund - Lokal ekonomi Lea
  • Fika
  • Sara Eriksson - Flyinge

Anna Eklund från Centrum för Publikt Entreprenörskap pratar om lokalekonomi i ett bredare perspektiv och om lokalekonomisk analys som metod för mobilisering av landsbygden.
Tag chansen kom och ta del av detta!
En LEA kan hjälpa just din bygd/by att tänka tillsammans och ge en bra grund att stå på för byns alla kommande utvecklingsidéer!

Vi hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till vår medlemsmöte i Höör den 9 januari kl. 18.30. 
LRFs lokaler på Friluftsvägen 2 i Höör.

Anmälan senast den 5 januari till infoskane@helasverige.se 

Läs mer i bifogad inbjudan