Hoppa till innehållet

Hela Sverige Skånes Höstmöte den 5 oktober 2017

Hela Sverige ska leva Skånes Höstmöte den 5 oktober 2017 på Backagården i Höör.

Deltagare 39 personer från 22 olika lokala utvecklingsgrupper.

Tommy Nilsson, vice ordförande HSSL Skåne hälsade alla välkomna.

Terese Bengard, riksorganisationen Hela Sverige ska leva inledde mötet med att presentera sig själv. Vi fick veta att hon bor i Hammarstrand i Jämtland och att hon har en bakgrund i både bankvärlden och i politiken. 2015 blev hon verksamhetschef i Hela Sverige ska leva, HSSL.

Hon informerade om vilken funktion och uppbyggnad HSSL har. Hon fortsatte med att att det kommer en ny vision i slutet av november. 

Syftet är att verka för goda villkor, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land. Värdegrunden demokrati, mångfald, jämställdhet och hållbarhet nämndes. 

Prioriterade områden är service, kultur, lokalt inflytande, infrastruktur och digitalisering.

Vi fick veta att det nu finns 24 länsbygderåd och ca 5000 lokala utvecklingsgrupper som är medlemmar i HSSL. 

HSSLs uppdrag är bl.a. att stärka lokalt genom samverkan och kunskapsöverföring och att påverka nationellt genom opinionsbildning. 

Ansvarsområdesindelning när det gäller påverkan är för HSSL regering och riksdag, för Länsbygderåden, Länsstyrelsen och Region och för byutvecklingsgrupperna, kommunerna. 

Terese gick också igenom Maslows behovstrappa samt samhällets behovstrappa (kan ses på YouTube) som på ett enkelt sätt förklarar vilka behov människan har och vad samhället behöver tillgodose för att människan ska nå självförverkligande. 

Hon övergick sedan till Bygdeplaner. Hon förklarade de olika stegen i mallen som består av:

Start, Analys av nuvarande situation, Önskad situation, Utvecklingsplan, Genomförande och Utvärdering.
Handbok för att arbeta med Lokala utvecklingsplaner finns att ladda ner.

Sven-Anders Sölveborn, styrelseledamot i Hela Sverige ska leva Skåne, fortsatte på temat Bygdeplaner. Han hade reviderat den mall som presenterades på Landsbygdsriksdagen i Ystad 2004 men som fortfarande håller innehållsmässigt. Den delades också ut till deltagarna. Han förklarade på ett lätt sätt arbetsgången i mallen och deltagarna fick ställa frågor vilket också gjordes.

Mötet avslutades med avtackning av Terese Bengard.

Vid pennan Eva Jönsson.